(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: giáo viên sử dụng điện thoại trong giờ dạy
Người hỏi : phụ huynh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 19/01/2019 - 19 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 22/01/2019 - 07 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính thưa cổng thông tin điện tử cho tôi hỏi một việc.

     Cháu tôi đang học lớp 9 tại trường Trung học cơ sở Thạnh Bắc. Huyện Tân Biên. Do cha mẹ ly hôn .Mẹ đi làm ở nước ngoài nên có cho cháu sài 1 điện thoại. Trong giờ cô Gấm, cô Gấm thu điện thoại của cháu không trả lại  đòi phải gặp phụ huynh. Mẹ cháu cũng có điện về gặp cô. Bác ở nhà cũng lên trương xin lại. Nhưng cô Gấm không cho. Cô đòi phải gặp phụ huynh. Nhưng mẹ cháu đang ở nước ngoài không về được. Tôi biết cháu tôi sài điện thoại trong trường là sai.Nhưng theo lời học sinh nói lại thì cô Gấm lên lớp vừa dạy vừa lên mạng bằng điện thoại vậy thì đúng hay sai. Cô còn làm sai mà sao có tư cách giáo dục học sinh. Rất mong công thông tin có hướng xem xét giải quyết cho tôi.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Biên     
Thời gian trả lời: 30/01/2019 - 16 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Câu hỏi của bạn đã được chuyển đến Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Tân Biên để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Trân Trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: giáo viên sử dụng điện thoại trong giờ dạy
 Nội dung câu hỏi:

Kính thưa cổng thông tin điện tử cho tôi hỏi một việc.

     Cháu tôi đang học lớp 9 tại trường Trung học cơ sở Thạnh Bắc. Huyện Tân Biên. Do cha mẹ ly hôn .Mẹ đi làm ở nước ngoài nên có cho cháu sài 1 điện thoại. Trong giờ cô Gấm, cô Gấm thu điện thoại của cháu không trả lại  đòi phải gặp phụ huynh. Mẹ cháu cũng có điện về gặp cô. Bác ở nhà cũng lên trương xin lại. Nhưng cô Gấm không cho. Cô đòi phải gặp phụ huynh. Nhưng mẹ cháu đang ở nước ngoài không về được. Tôi biết cháu tôi sài điện thoại trong trường là sai.Nhưng theo lời học sinh nói lại thì cô Gấm lên lớp vừa dạy vừa lên mạng bằng điện thoại vậy thì đúng hay sai. Cô còn làm sai mà sao có tư cách giáo dục học sinh. Rất mong công thông tin có hướng xem xét giải quyết cho tôi.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính thưa cổng thông tin điện tử cho tôi hỏi một việc.

     Cháu tôi đang học lớp 9 tại trường Trung học cơ sở Thạnh Bắc. Huyện Tân Biên. Do cha mẹ ly hôn .Mẹ đi làm ở nước ngoài nên có cho cháu sài 1 điện thoại. Trong giờ cô Gấm, cô Gấm thu điện thoại của cháu không trả lại  đòi phải gặp phụ huynh. Mẹ cháu cũng có điện về gặp cô. Bác ở nhà cũng lên trương xin lại. Nhưng cô Gấm không cho. Cô đòi phải gặp phụ huynh. Nhưng mẹ cháu đang ở nước ngoài không về được. Tôi biết cháu tôi sài điện thoại trong trường là sai.Nhưng theo lời học sinh nói lại thì cô Gấm lên lớp vừa dạy vừa lên mạng bằng điện thoại vậy thì đúng hay sai. Cô còn làm sai mà sao có tư cách giáo dục học sinh. Rất mong công thông tin có hướng xem xét giải quyết cho tôi.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: