(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: gửi UBND huyện Châu Thành phản ánh về cách thức chấm điểm của phòng Tư Pháp Châu Thành
Người hỏi : Công dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thảnh
Ngày hỏi: 04/12/2018 - 17 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 05/12/2018 - 09 Giờ 27 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là công chức tư pháp thuộc huyện Châu Thành xin phản ánh như sau;

hôm nay tôi được phòng tư pháp chấm điểm mà theo tôi thì  không theo 1 quy định nào hết nếu xã đó có công chức thân với phòng thì được nương taii trong việc chấm điểm trừ và cộng. thử hỏi phòng tư pháp chấm vậy có đúng với quy định không. một xã 10 tháng đầu năm k có 1 cái kế hoạch hay báo cáo nào vẫn được tính tròn điểm vậy là sao?. còn xã chỉ thiếu từ 1 đến 2 cái thì được trừ điểm tối đa là 2đ nếu thiếu 2 cái. chưa tính đến việc có vừa lòng với phòng k nữa nếu mà vừa với phòng thì cái gì cũng ok còn k thì có theo quy định.

vậy thử hỏi có còn thi đua nửa không. Công chức tư pháp xã bức xúc 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 05/12/2018 - 14 Giờ 39 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Tư pháp Châu Thành trả lời như sau: (kèm file)


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: gửi UBND huyện Châu Thành phản ánh về cách thức chấm điểm của phòng Tư Pháp Châu Thành
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là công chức tư pháp thuộc huyện Châu Thành xin phản ánh như sau;

hôm nay tôi được phòng tư pháp chấm điểm mà theo tôi thì  không theo 1 quy định nào hết nếu xã đó có công chức thân với phòng thì được nương taii trong việc chấm điểm trừ và cộng. thử hỏi phòng tư pháp chấm vậy có đúng với quy định không. một xã 10 tháng đầu năm k có 1 cái kế hoạch hay báo cáo nào vẫn được tính tròn điểm vậy là sao?. còn xã chỉ thiếu từ 1 đến 2 cái thì được trừ điểm tối đa là 2đ nếu thiếu 2 cái. chưa tính đến việc có vừa lòng với phòng k nữa nếu mà vừa với phòng thì cái gì cũng ok còn k thì có theo quy định.

vậy thử hỏi có còn thi đua nửa không. Công chức tư pháp xã bức xúc 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là công chức tư pháp thuộc huyện Châu Thành xin phản ánh như sau;

hôm nay tôi được phòng tư pháp chấm điểm mà theo tôi thì  không theo 1 quy định nào hết nếu xã đó có công chức thân với phòng thì được nương taii trong việc chấm điểm trừ và cộng. thử hỏi phòng tư pháp chấm vậy có đúng với quy định không. một xã 10 tháng đầu năm k có 1 cái kế hoạch hay báo cáo nào vẫn được tính tròn điểm vậy là sao?. còn xã chỉ thiếu từ 1 đến 2 cái thì được trừ điểm tối đa là 2đ nếu thiếu 2 cái. chưa tính đến việc có vừa lòng với phòng k nữa nếu mà vừa với phòng thì cái gì cũng ok còn k thì có theo quy định.

vậy thử hỏi có còn thi đua nửa không. Công chức tư pháp xã bức xúc 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: