(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Người tâm thần đi lang thang nguy hiểm_hỏi lần 2
Người hỏi : Người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/12/2018 - 10 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 04/12/2018 - 10 Giờ 29 phút
Nội dung câu hỏi:

15/11/2018 Tôi có đặt câu hỏi, chờ UBND huyện Châu Thành, xác minh, trả lời. Xin vui lòng trả lời cụ thể sau khi đã xác minh.

Người hỏi : Người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Sa Nghe

Ngày hỏi: 15/11/2018 - 22 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 16/11/2018 - 08 Giờ 16 phút
Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi là người dân xin được phản ánh: tại hộ gia đình ông Võ Văn Vũ, ngụ tại ấp Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, lâu nay có 1 người nhà của ông Vũ bị bệnh tâm thần. Thay vì đưa vào Trung tâm điều trị, gia đình lại để người tâm thần này ở nhà, hàng ngày, người tâm thần đi lang thang khắp làng xóm, gây sợ hãi cho người dân, nhất là trẻ em, học sinh. Chúng tôi cũng hết sức lo ngại nguy hiểm khi người tâm thần này lên cơn, lỡ gây ra án mạng thì sao?

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 04/12/2018 - 14 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

Sau khi có Công văn đề nghị trả lời nội dung trên của UBND huyện Phòng lao động Thương binh và xã hội đã có Công văn trả lời UBND huyện (kèm file)


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận:



 Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Người tâm thần đi lang thang nguy hiểm_hỏi lần 2
 Nội dung câu hỏi:

15/11/2018 Tôi có đặt câu hỏi, chờ UBND huyện Châu Thành, xác minh, trả lời. Xin vui lòng trả lời cụ thể sau khi đã xác minh.

Người hỏi : Người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Sa Nghe

Ngày hỏi: 15/11/2018 - 22 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 16/11/2018 - 08 Giờ 16 phút
Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi là người dân xin được phản ánh: tại hộ gia đình ông Võ Văn Vũ, ngụ tại ấp Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, lâu nay có 1 người nhà của ông Vũ bị bệnh tâm thần. Thay vì đưa vào Trung tâm điều trị, gia đình lại để người tâm thần này ở nhà, hàng ngày, người tâm thần đi lang thang khắp làng xóm, gây sợ hãi cho người dân, nhất là trẻ em, học sinh. Chúng tôi cũng hết sức lo ngại nguy hiểm khi người tâm thần này lên cơn, lỡ gây ra án mạng thì sao?

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

15/11/2018 Tôi có đặt câu hỏi, chờ UBND huyện Châu Thành, xác minh, trả lời. Xin vui lòng trả lời cụ thể sau khi đã xác minh.

Người hỏi : Người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Sa Nghe

Ngày hỏi: 15/11/2018 - 22 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 16/11/2018 - 08 Giờ 16 phút
Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi là người dân xin được phản ánh: tại hộ gia đình ông Võ Văn Vũ, ngụ tại ấp Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, lâu nay có 1 người nhà của ông Vũ bị bệnh tâm thần. Thay vì đưa vào Trung tâm điều trị, gia đình lại để người tâm thần này ở nhà, hàng ngày, người tâm thần đi lang thang khắp làng xóm, gây sợ hãi cho người dân, nhất là trẻ em, học sinh. Chúng tôi cũng hết sức lo ngại nguy hiểm khi người tâm thần này lên cơn, lỡ gây ra án mạng thì sao?

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: