(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ trợ cấp thôi việc
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 03/12/2018 - 10 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 04/12/2018 - 08 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính Tây Ninh

Tôi hiện là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường. Tôi có quyết định thôi việc kể từ ngày 01/01/2019 với lý do: Hết tuổi lao động và số năm đóng BHXH là 18 năm 02 tháng, không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 và Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/04/2010 thì chỉ quy định chế độ thôi việc đối với công chức.

Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi có được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc không? Nếu có thì xin cho biết được hưởng theo quy định nào hay theo Bộ luật lao động?

Xin cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 10/12/2018 - 13 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Tài chính trả lời  như sau:

Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy Phường thuộc đối tượng được quy định là chức danh cán bộ theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 05/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn, nên khi thôi làm nhiệm vụ không được hưởng trợ cấp thôi việc theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 về việc Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.

Tuy nhiên, theo Khoản 2, Điều 11 của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định:

Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã khi nghỉ việc đã hết tuổi lao động, có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được đóng tiếp theo quy định tại Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ đến khi đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được hưởng lương hưu hàng tháng (Nghị định số 190/2007/NĐ-CP hiện được thay thế bởi Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện)

     Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ trợ cấp thôi việc
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính Tây Ninh

Tôi hiện là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường. Tôi có quyết định thôi việc kể từ ngày 01/01/2019 với lý do: Hết tuổi lao động và số năm đóng BHXH là 18 năm 02 tháng, không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 và Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/04/2010 thì chỉ quy định chế độ thôi việc đối với công chức.

Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi có được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc không? Nếu có thì xin cho biết được hưởng theo quy định nào hay theo Bộ luật lao động?

Xin cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính Tây Ninh

Tôi hiện là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường. Tôi có quyết định thôi việc kể từ ngày 01/01/2019 với lý do: Hết tuổi lao động và số năm đóng BHXH là 18 năm 02 tháng, không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Theo Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 và Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/04/2010 thì chỉ quy định chế độ thôi việc đối với công chức.

Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi có được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc không? Nếu có thì xin cho biết được hưởng theo quy định nào hay theo Bộ luật lao động?

Xin cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: