(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về vấn đề thôi việc viên chức?
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Trảng Bàng, Tây Ninh
Ngày hỏi: 30/11/2018 - 21 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 04/12/2018 - 08 Giờ 50 phút
Nội dung câu hỏi:

Kính thưa SYT:

Tôi xin trình bày vấn đề của mình như sau: 

- Ngày 24 tháng 07 năm 2018 tôi có nộp đơn xin thôi việc cho phòng TCCB TTYT Gò Dầu trình bày nguyện vọng xin thôi việc vào ngày 01/10/2018 vì lí do gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục công việc được.

- Sau đó ngày 05 tháng 09 năm 2018 TTYT Gò Dầu có gửi đơn trả lời không đồng ý về việc xin nghỉ việc của tôi, lý do nêu ra như trong ảnh tôi đính kèm.

- Tôi tiếp tục làm việc đến ngày 01 tháng 10 năm 2018 thì nghỉ.

- Sau đó SYT có ra quyết định thu hồi số tiền 10 triệu đồng do chưa hoàn thành thời gian cam kết 6 năm.

- Ngày 25 tháng 11 năm 2018 tôi đã hoàn trả số tiền trên tại kho bạc nhà nước tỉnh Tây Ninh. Sau đó nộp hóa đơn cho TTYT Gò Dầu.

- Ngày 26 tháng 11 năm 2018 tôi nhận được quyết định kỉ luật buộc thôi việc của TTYT Gò Dầu ghi lý do là: "tự ý bỏ việc từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 mà không rõ lí do"

Tôi hoàn toàn không đồng ý với quyết định của TTYT Gò Dầu lí do như sau:

- Tôi đã nộp đơn báo trước khi nghỉ 45 ngày và làm việc đến ngày đã báo mới nghỉ. Lý do rõ ràng do hoàn cảnh gia đình nên không tiếp tục công việc được. Tôi đã hoàn trả số tiền thu hút ban đầu đúng luật nên hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo điều 29 luật viên chức 58/2010/QH12, mục 4 và mục 5 điểm d.

Vậy xin hỏi SYT Tây Ninh là TTYT Gò Dầu giải quyết kỉ luật như vậy có đúng không? 

Xin cảm ơn.


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 06/12/2018 - 15 Giờ 01 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế đã có nhận được ý kiến của bạn liên quan đến Quyết định của TTYT Gò Dầu đối với cá nhân bạn, về nội dung này Sở Y tế đang xem xét lại hồ sơ và quy trình giải quyết của TTYT Gò Dầu; sau khi có kết quả Sở Y tế sẽ thông báo cho bạn rõ, mong bạn thông cảm.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về vấn đề thôi việc viên chức?
 Nội dung câu hỏi:

Kính thưa SYT:

Tôi xin trình bày vấn đề của mình như sau: 

- Ngày 24 tháng 07 năm 2018 tôi có nộp đơn xin thôi việc cho phòng TCCB TTYT Gò Dầu trình bày nguyện vọng xin thôi việc vào ngày 01/10/2018 vì lí do gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục công việc được.

- Sau đó ngày 05 tháng 09 năm 2018 TTYT Gò Dầu có gửi đơn trả lời không đồng ý về việc xin nghỉ việc của tôi, lý do nêu ra như trong ảnh tôi đính kèm.

- Tôi tiếp tục làm việc đến ngày 01 tháng 10 năm 2018 thì nghỉ.

- Sau đó SYT có ra quyết định thu hồi số tiền 10 triệu đồng do chưa hoàn thành thời gian cam kết 6 năm.

- Ngày 25 tháng 11 năm 2018 tôi đã hoàn trả số tiền trên tại kho bạc nhà nước tỉnh Tây Ninh. Sau đó nộp hóa đơn cho TTYT Gò Dầu.

- Ngày 26 tháng 11 năm 2018 tôi nhận được quyết định kỉ luật buộc thôi việc của TTYT Gò Dầu ghi lý do là: "tự ý bỏ việc từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 mà không rõ lí do"

Tôi hoàn toàn không đồng ý với quyết định của TTYT Gò Dầu lí do như sau:

- Tôi đã nộp đơn báo trước khi nghỉ 45 ngày và làm việc đến ngày đã báo mới nghỉ. Lý do rõ ràng do hoàn cảnh gia đình nên không tiếp tục công việc được. Tôi đã hoàn trả số tiền thu hút ban đầu đúng luật nên hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo điều 29 luật viên chức 58/2010/QH12, mục 4 và mục 5 điểm d.

Vậy xin hỏi SYT Tây Ninh là TTYT Gò Dầu giải quyết kỉ luật như vậy có đúng không? 

Xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính thưa SYT:

Tôi xin trình bày vấn đề của mình như sau: 

- Ngày 24 tháng 07 năm 2018 tôi có nộp đơn xin thôi việc cho phòng TCCB TTYT Gò Dầu trình bày nguyện vọng xin thôi việc vào ngày 01/10/2018 vì lí do gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục công việc được.

- Sau đó ngày 05 tháng 09 năm 2018 TTYT Gò Dầu có gửi đơn trả lời không đồng ý về việc xin nghỉ việc của tôi, lý do nêu ra như trong ảnh tôi đính kèm.

- Tôi tiếp tục làm việc đến ngày 01 tháng 10 năm 2018 thì nghỉ.

- Sau đó SYT có ra quyết định thu hồi số tiền 10 triệu đồng do chưa hoàn thành thời gian cam kết 6 năm.

- Ngày 25 tháng 11 năm 2018 tôi đã hoàn trả số tiền trên tại kho bạc nhà nước tỉnh Tây Ninh. Sau đó nộp hóa đơn cho TTYT Gò Dầu.

- Ngày 26 tháng 11 năm 2018 tôi nhận được quyết định kỉ luật buộc thôi việc của TTYT Gò Dầu ghi lý do là: "tự ý bỏ việc từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 mà không rõ lí do"

Tôi hoàn toàn không đồng ý với quyết định của TTYT Gò Dầu lí do như sau:

- Tôi đã nộp đơn báo trước khi nghỉ 45 ngày và làm việc đến ngày đã báo mới nghỉ. Lý do rõ ràng do hoàn cảnh gia đình nên không tiếp tục công việc được. Tôi đã hoàn trả số tiền thu hút ban đầu đúng luật nên hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo điều 29 luật viên chức 58/2010/QH12, mục 4 và mục 5 điểm d.

Vậy xin hỏi SYT Tây Ninh là TTYT Gò Dầu giải quyết kỉ luật như vậy có đúng không? 

Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: