(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: đối tượng trực một cửa ngày thứ 7
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 29/11/2018 - 17 Giờ 19 phút     Ngày chuyển: 30/11/2018 - 07 Giờ 38 phút

Nội dung câu hỏi:

đối tượng công chức trực ngày thứ 7 phải là công chức được kiện toàn tại bộ phận một cửa vậy các xã bố trí công chức không phải thành viên một cửa trực vào ngày thứ 7 như vậy đúng không nếu sai thì khắc phục lại như thế nào tại thông tư 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 tại phụ lục số tt 10 mục chi công chức trực ngày thứ bảy


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: đối tượng trực một cửa ngày thứ 7
 Nội dung câu hỏi:

đối tượng công chức trực ngày thứ 7 phải là công chức được kiện toàn tại bộ phận một cửa vậy các xã bố trí công chức không phải thành viên một cửa trực vào ngày thứ 7 như vậy đúng không nếu sai thì khắc phục lại như thế nào tại thông tư 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 tại phụ lục số tt 10 mục chi công chức trực ngày thứ bảy

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

đối tượng công chức trực ngày thứ 7 phải là công chức được kiện toàn tại bộ phận một cửa vậy các xã bố trí công chức không phải thành viên một cửa trực vào ngày thứ 7 như vậy đúng không nếu sai thì khắc phục lại như thế nào tại thông tư 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 tại phụ lục số tt 10 mục chi công chức trực ngày thứ bảy

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: