(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cung cấp Quyết định số 387
Người hỏi : Thùy Lê     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 29/11/2018 - 07 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 29/11/2018 - 09 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

Sở NN& PTNT cho biết nội dung: 

 

 Quyết định số 387/QĐ-SNN, ngày 12 tháng 9 năm 2018 Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Khi trả lời trên cổng hỏi đáp- đính kèm bên dưới để tôi tải về


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     
Thời gian trả lời: 29/11/2018 - 13 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Nông nghiệp và PTNT gửi đến Ông(Bà) Quyết định số 387/QĐ-SNN ngày 12/9/2018 về Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp quản lý./.

Trân trọng!


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cung cấp Quyết định số 387
 Nội dung câu hỏi:

Sở NN& PTNT cho biết nội dung: 

 

 Quyết định số 387/QĐ-SNN, ngày 12 tháng 9 năm 2018 Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Khi trả lời trên cổng hỏi đáp- đính kèm bên dưới để tôi tải về

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Sở NN& PTNT cho biết nội dung: 

 

 Quyết định số 387/QĐ-SNN, ngày 12 tháng 9 năm 2018 Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Khi trả lời trên cổng hỏi đáp- đính kèm bên dưới để tôi tải về

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: