(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phòng ban Trung tâm y tế huyện
Người hỏi : Y sĩ     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/11/2018 - 14 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 28/11/2018 - 15 Giờ 39 phút
Nội dung câu hỏi:

Tôi xin được hỏi SỞ Y Tế.

Trung tâm y tế huyện, gồm những phòng ban nào?

Tại Tây Ninh, Trung tâm y tế huyện nào đầy đủ phòng ban, đơn vị nào thiếu phòng ban chuyên môn?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 30/11/2018 - 12 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế có nhận được câu hỏi với nội dung:

Trung tâm y tế huyện, gồm những phòng ban nào?

Tại Tây Ninh, Trung tâm y tế huyện nào đầy đủ phòng ban, đơn vị nào thiếu phòng ban chuyên môn?

Với nội dung câu hỏi trên, Sở Y tế xin trả lời: Căn cứ theo Thông tư số 37/2016/TT-BYT, ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung tâm Y tế huyện có các phòng chức năng sau:

-Phòng Tổ chức - Hành chính;

-Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ;

-Phòng Tài chính - Kế toán;

-Phòng Điều dưỡng.

Hiện nay căn cứ theo đặc điểm và nhân lực của từng đơn vị; các đơn vị sẽ đề nghị để Sở Y tế xem xét thành lập, chia tách, lồng ghép các Phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện bảo đảm giúp Giám đốc Trung tâm Y tế huyện quản lý các hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế và theo quy định của pháp luật.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phòng ban Trung tâm y tế huyện
 Nội dung câu hỏi:

Tôi xin được hỏi SỞ Y Tế.

Trung tâm y tế huyện, gồm những phòng ban nào?

Tại Tây Ninh, Trung tâm y tế huyện nào đầy đủ phòng ban, đơn vị nào thiếu phòng ban chuyên môn?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin được hỏi SỞ Y Tế.

Trung tâm y tế huyện, gồm những phòng ban nào?

Tại Tây Ninh, Trung tâm y tế huyện nào đầy đủ phòng ban, đơn vị nào thiếu phòng ban chuyên môn?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: