(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xác minh Kết quả thôi quốc tịch Việt nam
Người hỏi : Nguyễn thị phương thanh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/11/2018 - 15 Giờ 29 phút     Ngày chuyển: 28/11/2018 - 15 Giờ 38 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi có nộp hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt nam tại đại sứ quán Việt nam tại nhật bản từ tháng 3/2018 đến nay đã gần 9 tháng mà vẫn chưa có kết quả. Tôi đã liên hệ với đại sứ quán nhiều lần nhưng họ chỉ bảo là đã gửi về cơ quan địa phương viet nam.theo tôi được biết thời gian trả kết quả chỉ mất khoảng 6 tháng nhưng nay đã 9 tháng  rồi vẫn chưa có kết quả. bây giờ tôi muốn xác minh hồ sơ mình có trục trặc gì không thì phải làm sao? Nhờ người thân đến sở tư pháp xác minh liệu có được không?

rất mong nhận được câu trả lời


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 06/12/2018 - 16 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi xem xét nội dung câu hỏi của anh (chị) Sở Tư pháp nhận thấy anh (chị) đã nộp hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam tại nước ngoài (đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản). Tại  khoản 4, 5, 6 Điều 29 của Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008  (Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam) quy định như sau:

4. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thẩm tra và chuyển hồ sơ kèm theo ý kiến đề xuất về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam về Bộ Ngoại giao để chuyển đến Bộ Tư pháp.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Công an xác minh về nhân thân của người xin thôi quốc tịch Việt Nam.

5. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy người xin thôi quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện được thôi quốc tịch Việt Nam thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

6. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Như vậy, trường hợp của anh (chị) đã nộp hồ sơ xin thôi quốc tịch tại Đại sứ quán của Việt Nam tại Nhật Bản nên nếu “muốn xác minh hồ sơ mình có trục trặc gì” anh (chị) có thể liên hệ với cơ quan nơi anh (chị) nộp hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam (trong trường hợp này là Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản) để được trả lời. Về phía Sở Tư pháp Tây Ninh không tiếp nhận và cũng không tham gia phối hợp để giải quyết hồ sơ của anh, chị nên không thể trả lời cho anh, chị được.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xác minh Kết quả thôi quốc tịch Việt nam
 Nội dung câu hỏi:

tôi có nộp hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt nam tại đại sứ quán Việt nam tại nhật bản từ tháng 3/2018 đến nay đã gần 9 tháng mà vẫn chưa có kết quả. Tôi đã liên hệ với đại sứ quán nhiều lần nhưng họ chỉ bảo là đã gửi về cơ quan địa phương viet nam.theo tôi được biết thời gian trả kết quả chỉ mất khoảng 6 tháng nhưng nay đã 9 tháng  rồi vẫn chưa có kết quả. bây giờ tôi muốn xác minh hồ sơ mình có trục trặc gì không thì phải làm sao? Nhờ người thân đến sở tư pháp xác minh liệu có được không?

rất mong nhận được câu trả lời

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi có nộp hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt nam tại đại sứ quán Việt nam tại nhật bản từ tháng 3/2018 đến nay đã gần 9 tháng mà vẫn chưa có kết quả. Tôi đã liên hệ với đại sứ quán nhiều lần nhưng họ chỉ bảo là đã gửi về cơ quan địa phương viet nam.theo tôi được biết thời gian trả kết quả chỉ mất khoảng 6 tháng nhưng nay đã 9 tháng  rồi vẫn chưa có kết quả. bây giờ tôi muốn xác minh hồ sơ mình có trục trặc gì không thì phải làm sao? Nhờ người thân đến sở tư pháp xác minh liệu có được không?

rất mong nhận được câu trả lời

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: