(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Có nên đi tập huấn tài sản công vào thời điểm này không??
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Gò Dầu
Ngày hỏi: 29/11/2018 - 11 Giờ 19 phút     Ngày chuyển: 29/11/2018 - 13 Giờ 46 phút
Nội dung câu hỏi:

Cháu nội tôi là học sinh trường TH Bàu Đồn. Mưa bão trường ngập nước học sinh không thể đến trường. tài sản trường bị hư hỏng? không biết chừng nào học sinh đi học lại? vậy mà tôi nghe đứa cháu học tôi hí hửng khoe nay được đi tập huấn tận Hà Nội luôn cho Sở Giáo dục Tây Ninh mình tổ chức cho kế toán và người quản lý tài sản đi tập huấn bằng máy bay luôn tiền do nhà nước lo? mưa lũ chổ nào cũng ngập sao Ông Bộ , Ông Sở không để tiền đó lo cho học sinh mà bày đi tập huấn tận ngoài Bắc? Nhà gần loa phát thanh suốt ngày cứ nghe chống tham nhũng, kiết kiệm này nọ vậy mà các ông các bà cho đi tập huấn đi tham quan gì mà tận ngoài Bắc??? tiền đó để lo cho dân nghèo được bằng học sinh ngoài tỉnh đi các Ông???


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 03/12/2018 - 06 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

    Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Dầu kiểm tra. Kết quả Trường TH Bàu Đồn có ngập nước trong các ngày mưa bão, tài sản nhà trường được bảo quản nguyên vẹn, học sinh được nghỉ 1 ngày do ảnh hưởng bão. Hiện nay, học sinh học bình thường.

    Về nội dung tập huấn cho kế toán và người quản lý tài sản tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo cám ơn ý kiến của người dân. Nội dung tập huấn nêu trên Sở Giáo dục và Đào tạo không thực hiện.

    Trên đây là nội dung trả lời của người dân về những ý kiến trên công thông tin điện tử.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Có nên đi tập huấn tài sản công vào thời điểm này không??
 Nội dung câu hỏi:

Cháu nội tôi là học sinh trường TH Bàu Đồn. Mưa bão trường ngập nước học sinh không thể đến trường. tài sản trường bị hư hỏng? không biết chừng nào học sinh đi học lại? vậy mà tôi nghe đứa cháu học tôi hí hửng khoe nay được đi tập huấn tận Hà Nội luôn cho Sở Giáo dục Tây Ninh mình tổ chức cho kế toán và người quản lý tài sản đi tập huấn bằng máy bay luôn tiền do nhà nước lo? mưa lũ chổ nào cũng ngập sao Ông Bộ , Ông Sở không để tiền đó lo cho học sinh mà bày đi tập huấn tận ngoài Bắc? Nhà gần loa phát thanh suốt ngày cứ nghe chống tham nhũng, kiết kiệm này nọ vậy mà các ông các bà cho đi tập huấn đi tham quan gì mà tận ngoài Bắc??? tiền đó để lo cho dân nghèo được bằng học sinh ngoài tỉnh đi các Ông???

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cháu nội tôi là học sinh trường TH Bàu Đồn. Mưa bão trường ngập nước học sinh không thể đến trường. tài sản trường bị hư hỏng? không biết chừng nào học sinh đi học lại? vậy mà tôi nghe đứa cháu học tôi hí hửng khoe nay được đi tập huấn tận Hà Nội luôn cho Sở Giáo dục Tây Ninh mình tổ chức cho kế toán và người quản lý tài sản đi tập huấn bằng máy bay luôn tiền do nhà nước lo? mưa lũ chổ nào cũng ngập sao Ông Bộ , Ông Sở không để tiền đó lo cho học sinh mà bày đi tập huấn tận ngoài Bắc? Nhà gần loa phát thanh suốt ngày cứ nghe chống tham nhũng, kiết kiệm này nọ vậy mà các ông các bà cho đi tập huấn đi tham quan gì mà tận ngoài Bắc??? tiền đó để lo cho dân nghèo được bằng học sinh ngoài tỉnh đi các Ông???

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: