(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tình hình hoạt động năm 2018
Người hỏi : Khu kinh tế     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 20/11/2018 - 06 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 20/11/2018 - 08 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh cho biết về tình hình hoạt động năm 2018


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 22/11/2018 - 10 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Tính đến ngày 31/10/2018, Tổng vốn đầu tư thu hút 795,2 triệu USD, tổng diện tích đất cho thuê đạt 151,04 ha. Cụ thể:

+ Cấp mới 31 dự án đầu tư vào các KCN, KCX&CN, KKTCK với tổng vốn đầu tư đăng ký 406,3 triệu USD và 1.748,32 tỷ đồng, tổng diện tích đất cho thuê 117,81 ha.

+ Điều chỉnh 135 lượt dự án đầu tư. Trong đó, 32 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn đầu tư tăng thêm 298,63 triệu USD và 975,64 tỷ đồng;  10 lượt dự án điều chỉnh diện tích với diện tích đất tăng thêm 33,23 ha

- Lũy kế đến ngày 31/10/2018, tại các KCN, KKT có 325 dự án đầu tư còn hiệu lực (223dự án FDI, 102 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 5.359,46 triệu USD và 17.045,97 tỷ đồng. Có 219 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tình hình hoạt động năm 2018
 Nội dung câu hỏi:

BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh cho biết về tình hình hoạt động năm 2018

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh cho biết về tình hình hoạt động năm 2018

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: