(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tình hình an ninh, trật tự xã hội tại Hòa Thành
Người hỏi : Hòa Thành     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 20/11/2018 - 06 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 20/11/2018 - 08 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

Tình hình an ninh, trật tự xã hội tại Hòa Thành năm 2018 được thực hiện, đảm bảo như thế nào. Đề nghị UBND huyện Hòa Thành trả lời chi tiết trên cổng hỏi đáp trực tuyến.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 22/11/2018 - 07 Giờ 55 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ghi nhận ý kiến này, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện tổng hợp tình hình và thông tin tại kỳ họp HĐND huyện vào cuối năm 2018.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tình hình an ninh, trật tự xã hội tại Hòa Thành
 Nội dung câu hỏi:

Tình hình an ninh, trật tự xã hội tại Hòa Thành năm 2018 được thực hiện, đảm bảo như thế nào. Đề nghị UBND huyện Hòa Thành trả lời chi tiết trên cổng hỏi đáp trực tuyến.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tình hình an ninh, trật tự xã hội tại Hòa Thành năm 2018 được thực hiện, đảm bảo như thế nào. Đề nghị UBND huyện Hòa Thành trả lời chi tiết trên cổng hỏi đáp trực tuyến.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: