(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nhiều sở, ngành, địa phương chậm trả lời
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 19/11/2018 - 20 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Về câu hỏi của ông/bà, đơn vị luân chuyển câu hỏi trả lời như sau: Việc trả lời câu hỏi của đơn vị trả lời thực hiện theo Quyết định ban hành (đơn vị luân chuyển câu hỏi trong 24h, đơn vị trả lời trong 7 ngày làm việc trừ những ngày nghĩ và ngày lễ tết)và được Cơ quan chức năng đánh giá, xếp loại thi đua. Ông/bà có thể kiểm tra việc trả lời câu hỏi qua mục thống kê. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nhiều sở, ngành, địa phương chậm trả lời
 Nội dung câu hỏi:

Nhiều sở, ngành, địa phương chậm trả lời khi công dân đặt câu hỏi qua cổng trực tuyến? công dân phải làm thế nào? trách nhiệm của ngành chức năng chuyển câu hỏi?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nhiều sở, ngành, địa phương chậm trả lời khi công dân đặt câu hỏi qua cổng trực tuyến? công dân phải làm thế nào? trách nhiệm của ngành chức năng chuyển câu hỏi?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: