(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Toàn tỉnh có bao nhiêu hộ nghèo, cận nghèo
Người hỏi : Nhân dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 19/11/2018 - 19 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 20/11/2018 - 08 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị Cục thống kê Tây Ninh và Sở LĐTBXH tỉnh cung cấp thông tin: toàn tỉnh Tây Ninh có bao nhiêu hộ nghèo, cận nghèo. Công tác giảm nghèo thời gia qua thực hiện thế nào.

Hộ nghèo, cận nghèo chuẩn Trung ương và chuẩn tỉnh, khác nhau thế nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 03/12/2018 - 14 Giờ 39 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào Ông/Bà!

Sở Lao động – Thương binh và xã hội trả lời câu hỏi như sau:

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Trung ương: Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

1. hộ nghèo

a) Khu vực nông thôn là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống.

Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

b) Khu vực thành thị là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống.

Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

2. Hộ cận nghèo

a) Khu vực nông thôn: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

b) Khu vực thành thị: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

3. Hộ có mức sống trung bình (hộ nghèo tỉnh): Căn cứ vào Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh  về việc ban hành chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020;

- Chuẩn hộ nghèo tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020 là hộ có mức sống trung bình quy định tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể như sau:

+ Khu vực nông thôn: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng.

+ Khu vực thành thị: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.300.000 đồng đến 1.950.000 đồng.

        Đối với nội dung về số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn và các chính sách giảm nghèo: đề nghị ông/bà liên hệ trực tiếp với Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh để được cung cấp thông tin chi tiết, chính xác.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thống kê Tình     
Thời gian trả lời: 20/11/2018 - 08 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn.

Vấn đề này, Sở LĐTBXH tỉnh sẽ trả lời đầy đủ nội dung cho bạn trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Toàn tỉnh có bao nhiêu hộ nghèo, cận nghèo
 Nội dung câu hỏi:

Đề nghị Cục thống kê Tây Ninh và Sở LĐTBXH tỉnh cung cấp thông tin: toàn tỉnh Tây Ninh có bao nhiêu hộ nghèo, cận nghèo. Công tác giảm nghèo thời gia qua thực hiện thế nào.

Hộ nghèo, cận nghèo chuẩn Trung ương và chuẩn tỉnh, khác nhau thế nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị Cục thống kê Tây Ninh và Sở LĐTBXH tỉnh cung cấp thông tin: toàn tỉnh Tây Ninh có bao nhiêu hộ nghèo, cận nghèo. Công tác giảm nghèo thời gia qua thực hiện thế nào.

Hộ nghèo, cận nghèo chuẩn Trung ương và chuẩn tỉnh, khác nhau thế nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: