(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bỏ biên chế, thay bằng định biên?
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 19/11/2018 - 20 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 20/11/2018 - 08 Giờ 17 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin Sở Nội vụ cho biết, tại Tây Ninh khi nào bỏ biên chế, thay bằng "định biên"?. Tôi nghe nói, sắp tới đây, chỉ có Giám đốc, thủ trưởng sở, ngành, đơn vị sự nghiệp mới có 1 biên chế là cấp trưởng, còn cấp phó, viên chức, người lao động đều phải kí lại hợp đồng, gọi là "định biên", bỏ biên chế suốt đời? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 26/11/2018 - 08 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

- Hiện nay, việc giao biên chế công chức được thực hiện theo quy định của pháp luật, biên chế công chức theo quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức và việc phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ về quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Việc “định biên” hiện nay chỉ được áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên hoặc tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư. Hiện nay, tỉnh Tây Ninh đã thực hiện định biên cho 24 đơn vị sự nghiệp công lập.

Do đó, vấn đề bạn hỏi là chưa có cơ sở.

Trân Trọng./.

Phòng TCBCTCPCP 0276.3822414.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bỏ biên chế, thay bằng định biên?
 Nội dung câu hỏi:

Xin Sở Nội vụ cho biết, tại Tây Ninh khi nào bỏ biên chế, thay bằng "định biên"?. Tôi nghe nói, sắp tới đây, chỉ có Giám đốc, thủ trưởng sở, ngành, đơn vị sự nghiệp mới có 1 biên chế là cấp trưởng, còn cấp phó, viên chức, người lao động đều phải kí lại hợp đồng, gọi là "định biên", bỏ biên chế suốt đời? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin Sở Nội vụ cho biết, tại Tây Ninh khi nào bỏ biên chế, thay bằng "định biên"?. Tôi nghe nói, sắp tới đây, chỉ có Giám đốc, thủ trưởng sở, ngành, đơn vị sự nghiệp mới có 1 biên chế là cấp trưởng, còn cấp phó, viên chức, người lao động đều phải kí lại hợp đồng, gọi là "định biên", bỏ biên chế suốt đời? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: