(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: công chức ra nước ngoài
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 12/11/2018 - 16 Giờ 59 phút     Ngày chuyển: 13/11/2018 - 07 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi là một công chức đơn thuần( không chức vụ chưa phải đảng viên)vậy cho hỏi tôi có được đi nước ngoài tham quan du lịch không.

khi đi nước ngoài tôi có làm đơn xin cơ quan hay những nơi khác không.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: công chức ra nước ngoài
 Nội dung câu hỏi:

tôi là một công chức đơn thuần( không chức vụ chưa phải đảng viên)vậy cho hỏi tôi có được đi nước ngoài tham quan du lịch không.

khi đi nước ngoài tôi có làm đơn xin cơ quan hay những nơi khác không.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi là một công chức đơn thuần( không chức vụ chưa phải đảng viên)vậy cho hỏi tôi có được đi nước ngoài tham quan du lịch không.

khi đi nước ngoài tôi có làm đơn xin cơ quan hay những nơi khác không.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: