(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: kinh phí thực hiện iso ubnd huyện châu thành
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 01/11/2018 - 12 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 02/11/2018 - 16 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

kinh phí duy trì hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2008  năm 2018 các xã thuộc huyện châu thành đến nay nguồn kinh phí chưa cấp về đến xã và đến công chức thực hiện duy trì iso. năm nào ubnd huyện châu thành cũng đến tháng 12 kinh phí trên mới về đến công chức xã. tại sao lại chậm như vậy? năm nay có tiếp tục đến tháng 12 mới cấp kinh phí không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 05/11/2018 - 16 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện trả lời nư sau:

khi quý ông bà đặt câu hỏi vui lòng có chủ ngữ, vị ngữ rõ ràng. Nêu tên cá nhân, địa chỉ rõ ràng UBND huyện có căn cứ tham mưu trả lời

TUy nhiên, UBND huyện trả lời như sau: UBND huyện ban hành Công văn 2262/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 đến 15 xã , thị trấn. Vui lòng liên hệ Tài chính Kế toán xã./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: kinh phí thực hiện iso ubnd huyện châu thành
 Nội dung câu hỏi:

kinh phí duy trì hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2008  năm 2018 các xã thuộc huyện châu thành đến nay nguồn kinh phí chưa cấp về đến xã và đến công chức thực hiện duy trì iso. năm nào ubnd huyện châu thành cũng đến tháng 12 kinh phí trên mới về đến công chức xã. tại sao lại chậm như vậy? năm nay có tiếp tục đến tháng 12 mới cấp kinh phí không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kinh phí duy trì hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2008  năm 2018 các xã thuộc huyện châu thành đến nay nguồn kinh phí chưa cấp về đến xã và đến công chức thực hiện duy trì iso. năm nào ubnd huyện châu thành cũng đến tháng 12 kinh phí trên mới về đến công chức xã. tại sao lại chậm như vậy? năm nay có tiếp tục đến tháng 12 mới cấp kinh phí không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: