(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: trách nhiệm công khai niêm yết tthc
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 31/10/2018 - 17 Giờ 03 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị ông/bà đặt câu hỏi viết đúng chính tả, nội dung cụ thể rõ ràng để đơn vị lu6an chuyển câu hỏi có cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: trách nhiệm công khai niêm yết tthc
 Nội dung câu hỏi:

trách nhiệm công khai niêm yết tthc theo trả lời là công chức văn phòng phục trách kiểm soát tthc nhưng các tthc thường gủi cho công chức chuyên môn, tthc chỉ có công chức chuyên môn biết quy trình tthc đó là đang có hiệu lực hay không, trách nhiệm công khai là của văn phòng nhưng các công chức chuyên môn không cung cấp kịp thời tthc hoặc tthc khó tiếp cận trên các trang điện tử thì làm sao công chức niêm yết. 

ý kiến thứ hai, đề nghị ubnd tỉnh nhanh chóng gủi cho ubnd xã ngay tthc quy trình thuộc cấp xã đang có hiệu lực?. việt phần mềm một cửa đến thời điểm 17h ngày 31/10/2018 vẫn chưa cập nhật tthc mới như tài nguyên môn trường, tbxh, các tthc phân quyền cho cấp xã giải quyết... yêu cầu tiếp nhận nhật vào phần mềm nhưng phần mềm tthc đã cũ lấy gì công chức nhập mấy?. 

tthc khó lấy khó niêm yết và phần mềm một cửa đa số tthc đã củ vậy chấm điểm cchc năm 2018 các nội dung này như chậm công khai tthc niêm yế chưa đầy đủ? nhập máy không đủ số lượng tthc đã tiếp nhận... các xã có bị trừ điểm không, đề nghị nếu không thì cũng chỉ đạo bằng văn bản cho các phòng nội vụ không trừ điểm phần này vì khách quan đó là đo các sở ban ngành tỉnh chậm thực hiện, công khai khó tiếp cận... nếu trừ thì các sở ban ngành phải bị trừ chứ không phải cấp xã. có vài ý kiến đề nghị đọc kỹ câu hỏi trả lời đúng ý kiến hỏi

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

trách nhiệm công khai niêm yết tthc theo trả lời là công chức văn phòng phục trách kiểm soát tthc nhưng các tthc thường gủi cho công chức chuyên môn, tthc chỉ có công chức chuyên môn biết quy trình tthc đó là đang có hiệu lực hay không, trách nhiệm công khai là của văn phòng nhưng các công chức chuyên môn không cung cấp kịp thời tthc hoặc tthc khó tiếp cận trên các trang điện tử thì làm sao công chức niêm yết. 

ý kiến thứ hai, đề nghị ubnd tỉnh nhanh chóng gủi cho ubnd xã ngay tthc quy trình thuộc cấp xã đang có hiệu lực?. việt phần mềm một cửa đến thời điểm 17h ngày 31/10/2018 vẫn chưa cập nhật tthc mới như tài nguyên môn trường, tbxh, các tthc phân quyền cho cấp xã giải quyết... yêu cầu tiếp nhận nhật vào phần mềm nhưng phần mềm tthc đã cũ lấy gì công chức nhập mấy?. 

tthc khó lấy khó niêm yết và phần mềm một cửa đa số tthc đã củ vậy chấm điểm cchc năm 2018 các nội dung này như chậm công khai tthc niêm yế chưa đầy đủ? nhập máy không đủ số lượng tthc đã tiếp nhận... các xã có bị trừ điểm không, đề nghị nếu không thì cũng chỉ đạo bằng văn bản cho các phòng nội vụ không trừ điểm phần này vì khách quan đó là đo các sở ban ngành tỉnh chậm thực hiện, công khai khó tiếp cận... nếu trừ thì các sở ban ngành phải bị trừ chứ không phải cấp xã. có vài ý kiến đề nghị đọc kỹ câu hỏi trả lời đúng ý kiến hỏi

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: