(GMT+7)

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bao che
 Nội dung câu hỏi:

Vụ khai thác cây giáng hương xảy ra đã lâu, nhưng có sự bao che rất lớn để chuyển vụ án hình sự thành hành chính. Đề nghị chỉ đạo xử lý vụ việc theo đúng pháp luật

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Vụ khai thác cây giáng hương xảy ra đã lâu, nhưng có sự bao che rất lớn để chuyển vụ án hình sự thành hành chính. Đề nghị chỉ đạo xử lý vụ việc theo đúng pháp luật

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: