(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Điều kiện nâng hạng địa chính viên (lần 2)
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/09/2018 - 07 Giờ 17 phút     Ngày chuyển: 24/09/2018 - 07 Giờ 26 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ

Tôi là địa chính viên hạng III nay tôi muốn thi nâng hạng lên hạng II thì cần điều kiện gì ? có cần phải học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính hay không ? hay có lớp đào tạo riêng của ngành địa chính.

Trân trọng

 Đã được trả lời:
Bạn liên hệ trực tiếp Phòng Công chức viên chức thuộc Sở Nội vụ (0276.3839968) để đặt câu hỏi được chính xác và công chức của đơn vị sẽ trả lời nội dung câu hỏi được rõ ràng, đúng theo pháp luật.
 
Câu hỏi của tôi vậy là quá rõ ràng rồi, không biết không rõ chỗ nào??? Đề nghị quý cơ quan cho biết thếu gì để tôi cung cấp thêm. Nếu tôi có thời gian thì tôi liên hệ trực tiếp rồi chứ không hỏi trên đây làm gì.
Trân trọng hy vọng được trả lời chi tiết

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 28/09/2018 - 07 Giờ 55 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về nội dung câu hỏi của anh/chị, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh Địa chính viên hạng II theo quy định tại khoản 2, Điều 4, Thông tư số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ Quy định mã số, và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính, như sau:

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành đất đai, địa chính, trắc địa hoặc chuyên ngành khác có liên quan; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành do cơ quan quản lý viên chức chuyên ngành địa chính quy định;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (sau đây viết tắt là Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT);

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (sau đây viết tắt là Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT);

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức địa chính viên hạng II.

Theo đó, trường hợp của anh/chị thi thăng hạng lên hạng II thì phải đáp ứng theo điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên (không phải học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính).

Phòng Công chức viên chức 02763839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Điều kiện nâng hạng địa chính viên (lần 2)
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ

Tôi là địa chính viên hạng III nay tôi muốn thi nâng hạng lên hạng II thì cần điều kiện gì ? có cần phải học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính hay không ? hay có lớp đào tạo riêng của ngành địa chính.

Trân trọng

 Đã được trả lời:
Bạn liên hệ trực tiếp Phòng Công chức viên chức thuộc Sở Nội vụ (0276.3839968) để đặt câu hỏi được chính xác và công chức của đơn vị sẽ trả lời nội dung câu hỏi được rõ ràng, đúng theo pháp luật.
 
Câu hỏi của tôi vậy là quá rõ ràng rồi, không biết không rõ chỗ nào??? Đề nghị quý cơ quan cho biết thếu gì để tôi cung cấp thêm. Nếu tôi có thời gian thì tôi liên hệ trực tiếp rồi chứ không hỏi trên đây làm gì.
Trân trọng hy vọng được trả lời chi tiết
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ

Tôi là địa chính viên hạng III nay tôi muốn thi nâng hạng lên hạng II thì cần điều kiện gì ? có cần phải học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính hay không ? hay có lớp đào tạo riêng của ngành địa chính.

Trân trọng

 Đã được trả lời:
Bạn liên hệ trực tiếp Phòng Công chức viên chức thuộc Sở Nội vụ (0276.3839968) để đặt câu hỏi được chính xác và công chức của đơn vị sẽ trả lời nội dung câu hỏi được rõ ràng, đúng theo pháp luật.
 
Câu hỏi của tôi vậy là quá rõ ràng rồi, không biết không rõ chỗ nào??? Đề nghị quý cơ quan cho biết thếu gì để tôi cung cấp thêm. Nếu tôi có thời gian thì tôi liên hệ trực tiếp rồi chứ không hỏi trên đây làm gì.
Trân trọng hy vọng được trả lời chi tiết
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: