(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hộ gia đình cất nhà trái phép.
Người hỏi : Trần Mỹ Linh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Dương Minh Châu
Ngày hỏi: 22/09/2018 - 11 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 24/09/2018 - 07 Giờ 25 phút

Nội dung câu hỏi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Dương Minh Châu, ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

  

ĐƠN KHIẾU NẠI

Hộ gia đình cất nhà trái phép

 

 

 

Kính gửi:   -  Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

 

 Tôi tên: Trần Mỹ Linh

 Đang cư trú tại: ấp Phước Long I, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

 Hiện nay, tại khu vực Cách cổng Văn Hóa ấp Phước Long I (đi vào khoảng 300 mét), xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh có mảnh đất khoảng 30x70= 2100 m2 của Ông Đinh Bộ Lĩnh là người dân tỉnh Đồng Nai đến xây cất nhà diện tích: 3sàn x 10m x 20m = 600m2 trên đất lúa và không có giấy phép xây dựng. Thiết nghĩ chúng tôi là dân địa phương mà khi có nhu cầu cất nhà tạm trên đất nông nghiệp cũng phải xin phép và nộp thuế chuyển mục đích sử dụng để trở thành đất ở thì tại sao Ông Đinh Bộ lĩnh này lại ngang nhiên xây cất khi chưa có giấy phép và cất nhà trên đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sử dụng như thế? Phải chăng có phải đây là sự tiếp tay của cán bộ quản lý ngành xây dựng? Vì ông Đinh Bộ Lĩnh từng nói là quen biết rất nhiều cán bộ ngành xây dựng từ xã đến tỉnh thì muốn làm gì cũng được, cùng lắm đưa “phong bì” là xong, xây gì chả được.

  

Vì vậy, bằng Đơn này tôi Kính đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh xác minh, xử lý đúng việc, đúng người để tạo công bằng cho nhân dân trong tỉnh nói chung và người dân Dương Minh Châu nói riêng.

 Rất mong nhận được sự quan tâm của quý lãnh đạo.

 

Trân trọng!

 

  

                                                                                                                  

                                                                                                             NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

 

                                                                                                               TRẦN MỸ LINH

 

 


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 28/09/2018 - 08 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở Xây dựng về việc trả lời câu hỏi trực tuyến, sau khi xem xét nội dung câu hỏi, kiểm tra thực tế công trình và nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Thanh tra Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Đất đai năm 2013;

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

- Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

- Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/02/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

- Kế hoạch số 3008/KH-UBND ngày 24/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về triển khai thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

2. Quá trình thu thập thông tin

UBND xã Phan cung cấp các giấy tờ có liên quan như sau:

- Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan về báo cáo theo nội dung Biên bản làm việc ngày 25/9/2018 của Thanh tra Sở Xây dựng;

- Biên bản làm việc ngày 19/7/2018 của UBND xã Phan về việc kiểm tra xây dựng nhà nuôi chim yến của ông Đinh Bộ Lĩnh;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN: CS02719 ngày 10/4/2018 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp cho ông Đinh Bộ Lĩnh (bản phô tô, không có chứng thực).

3. Kết quả kiểm tra hiện trường

a) Mô tả công trình:

Công trình xây dựng tại khu đất của ông Đinh Bộ Lĩnh thuộc khu vực nông thôn cụ thể như sau:

- Diện tích xây dựng chiếm đất: Ngang 6,00 m x dài 20,00 m = 120 m2.

- Kết cấu chính như sau: Khung cột, đà kiềng, đà bê tông cốt thép; không có sàn.

- Hiện trạng xây dựng: Đã xây tường bao quanh bằng gạch ống; mái lợp tôn; đã trát vữa tường ngoài, chưa trát vữa tường trong; chưa gắn cửa; chiều cao công trình 11,5 m.

b) So sánh nội dung đơn khiếu nại của bà Trần Mỹ Linh với thực tế công trình:

 

 

Bảng đối chiếu về nội dung chưa chính xác giữa đơn khiếu nại với thực tế

STT

Nội dung phản ánh

Thực tế kiểm tra

1

Cách cổng Văn hóa ấp Phước Long 1 (đi vào khoảng 300 mét)

Cách cổng Văn hóa ấp Phước Long 1 đi vào khoảng trên 700 mét

2

Mảnh đất khoảng 30x70= 2100 m2

Mảnh đất 1640,20 m2

3

Xây cất nhà ở

Xây nhà nuôi chim yến

4

3sàn x 10m x 20m = 600m2

Khung bê tông cốt thép 3 tầng, không có sàn, diện tích 6,00 m x 20,00 m = 120 m2

5

Xây trên đất lúa

Xây trên đất trồng cây hàng năm khác

6

Không có giấy phép xây dựng

Thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng

7

Sự tiếp tay của cán bộ quản lý ngành Xây dựng

Khu vực xây dựng nhà nuôi chim yến về thẩm quyền quản lý trong lĩnh vực đất đai, môi trường được giao cho UBND xã Phan xử lý theo phân cấp.

4. Nhận xét

a) Theo đơn khiếu nại của bà Trần Mỹ Linh, nhận thấy:

- Nội dung đúng một phần: Việc xây dựng nhà nuôi chim yến trên đất trồng cây hàng năm khác là chưa phù hợp theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Nội dung không đúng: Cách cổng Văn hóa ấp Phước Long 1 đi vào khoảng 300 mét, mảnh đất khoảng 30 x 70= 2100 m2, 3 sàn x 10m x 20m = 600m2, xây nhà trên đất lúa, không có giấy phép xây dựng, sự tiếp tay của cán bộ quản lý ngành xây dựng.

b) Đánh giá:

- Về giấy phép xây dựng:

Do ông Đinh Bộ Lĩnh xây dựng nhà nuôi chim yến ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; không thuộc khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa (được Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện Dương Minh Châu xác nhận). Vì vậy, ông Đinh Bộ Lĩnh được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm k, Khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng năm 2014.

- Về đất đai:

Về nguyên tắc sử dụng đất: Phải sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và mục đích sử dụng đất được quy định tại Khoản 1, Điều 6, Chương I, Luật Đất đai năm 2013. Như vậy, việc ông Đinh Bộ Lĩnh xây dựng nhà nuôi chim yến trên đất trồng cây hàng năm khác là không phù hợp với quy định của phạm pháp luật về đất đai.

- Về sự tiếp tay của cán bộ quản lý ngành Xây dựng:

Qua kiểm tra nhận thấy ông Đinh Bộ Lĩnh xây dựng nhà nuôi chim yến chủ yếu vi phạm trong lĩnh vực đất đai do địa phương, ngành Tài nguyên và Môi trường quản lý. Vì vậy, việc cho rằng có sự tiếp tay của cán bộ quản lý ngành Xây dựng là không đúng.

5. Hướng xử lý

- Căn cứ Khoản 2, Điều 208, Mục 2, Chương VIII, Luật Đất đai năm 2013 giao Chủ tịch UBND xã Phan kiểm tra, rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hướng dẫn chủ sử dụng đất đăng ký biến động chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất nông nghiệp khác theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

- Việc đăng ký và giải quyết đăng ký biến động sử dụng đất thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường quản lý. Vì vậy, những vấn đề khác chưa rõ liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường đề nghị bà Linh liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND Huyện Dương Minh Châu để được tiếp nhận, xử lý thông tin theo quy định tại Khoản 2, Mục II của Kế hoạch số 3008/KH-UBND ngày 24/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trên địa bàn tỉnh.

6. Kiến nghị UBND Huyện Dương Minh Châu

- Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo UBND cấp xã thường xuyên kiểm tra tình hình trật tự xây dựng đô thị, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/02/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xem xét xử lý đối với tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn quản lý nhưng thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đã để xảy ra sai phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 207, Mục 2, Chương VIII, Luật Đất đai năm 2013

Trên đây là nội dung trả lời về việc hộ gia đình cất nhà trái phép tại thửa đất số 580, tọa lạc tại ấp Phước Long 1, xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh để bà Trần Mỹ Linh được biết./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hộ gia đình cất nhà trái phép.
 Nội dung câu hỏi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Dương Minh Châu, ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

  

ĐƠN KHIẾU NẠI

Hộ gia đình cất nhà trái phép

 

 

 

Kính gửi:   -  Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

 

 Tôi tên: Trần Mỹ Linh

 Đang cư trú tại: ấp Phước Long I, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

 Hiện nay, tại khu vực Cách cổng Văn Hóa ấp Phước Long I (đi vào khoảng 300 mét), xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh có mảnh đất khoảng 30x70= 2100 m2 của Ông Đinh Bộ Lĩnh là người dân tỉnh Đồng Nai đến xây cất nhà diện tích: 3sàn x 10m x 20m = 600m2 trên đất lúa và không có giấy phép xây dựng. Thiết nghĩ chúng tôi là dân địa phương mà khi có nhu cầu cất nhà tạm trên đất nông nghiệp cũng phải xin phép và nộp thuế chuyển mục đích sử dụng để trở thành đất ở thì tại sao Ông Đinh Bộ lĩnh này lại ngang nhiên xây cất khi chưa có giấy phép và cất nhà trên đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sử dụng như thế? Phải chăng có phải đây là sự tiếp tay của cán bộ quản lý ngành xây dựng? Vì ông Đinh Bộ Lĩnh từng nói là quen biết rất nhiều cán bộ ngành xây dựng từ xã đến tỉnh thì muốn làm gì cũng được, cùng lắm đưa “phong bì” là xong, xây gì chả được.

  

Vì vậy, bằng Đơn này tôi Kính đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh xác minh, xử lý đúng việc, đúng người để tạo công bằng cho nhân dân trong tỉnh nói chung và người dân Dương Minh Châu nói riêng.

 Rất mong nhận được sự quan tâm của quý lãnh đạo.

 

Trân trọng!

 

  

                                                                                                                  

                                                                                                             NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

 

                                                                                                               TRẦN MỸ LINH

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Dương Minh Châu, ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

  

ĐƠN KHIẾU NẠI

Hộ gia đình cất nhà trái phép

 

 

 

Kính gửi:   -  Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

 

 Tôi tên: Trần Mỹ Linh

 Đang cư trú tại: ấp Phước Long I, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

 Hiện nay, tại khu vực Cách cổng Văn Hóa ấp Phước Long I (đi vào khoảng 300 mét), xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh có mảnh đất khoảng 30x70= 2100 m2 của Ông Đinh Bộ Lĩnh là người dân tỉnh Đồng Nai đến xây cất nhà diện tích: 3sàn x 10m x 20m = 600m2 trên đất lúa và không có giấy phép xây dựng. Thiết nghĩ chúng tôi là dân địa phương mà khi có nhu cầu cất nhà tạm trên đất nông nghiệp cũng phải xin phép và nộp thuế chuyển mục đích sử dụng để trở thành đất ở thì tại sao Ông Đinh Bộ lĩnh này lại ngang nhiên xây cất khi chưa có giấy phép và cất nhà trên đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sử dụng như thế? Phải chăng có phải đây là sự tiếp tay của cán bộ quản lý ngành xây dựng? Vì ông Đinh Bộ Lĩnh từng nói là quen biết rất nhiều cán bộ ngành xây dựng từ xã đến tỉnh thì muốn làm gì cũng được, cùng lắm đưa “phong bì” là xong, xây gì chả được.

  

Vì vậy, bằng Đơn này tôi Kính đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh xác minh, xử lý đúng việc, đúng người để tạo công bằng cho nhân dân trong tỉnh nói chung và người dân Dương Minh Châu nói riêng.

 Rất mong nhận được sự quan tâm của quý lãnh đạo.

 

Trân trọng!

 

  

                                                                                                                  

                                                                                                             NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

 

                                                                                                               TRẦN MỸ LINH

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: