(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thu gom chất thải công nghiệp thông thường
Người hỏi : Vũ Văn Hà     Số điện thoại: 0919503588     Email: thuyl670@yahoo.com     Địa chỉ: Gò Dầu
Ngày hỏi: 20/09/2018 - 14 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 20/09/2018 - 16 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi về việc thu gom xử lý chất thải công nghiệp thông thường: Bên công ty em đang ký hợp đồng thu gom với một công ty (công ty này đại lý vận chuyển của một đơn vị có giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại ) thì có đúng luật hay không.

Và cho em hỏi các đơn vị thu gom chất thải thông thường cần có những giấy phép nào để được thu gom theo đúng pháp luật.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 28/09/2018 - 15 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh

Theo Khoản 2, Điều 31 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu thì chủ xử lý chất thải nguy hại (CTNH) được cấp giấy phép xử lý CTNH được phép thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường (vận chuyển chất thải là quá trình chuyên chở chất thải từ nơi phát sinh đến nơi xử lý, có thể kèm theo hoạt động thu gom, lưu giữ tạm thời, trung chuyển chất thải và sơ chế chất thải tại điểm tập kết hoặc trạm trung chuyển); Khoản 1, Điều 32 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP thì cơ sở xử lý chất thải công nghiệp thông thường phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với dự án cơ sở xử lý chất thải.

Do đó, việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phải được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động theo quy định pháp luật và theo Điều 31, 32, 33 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thu gom chất thải công nghiệp thông thường
 Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi về việc thu gom xử lý chất thải công nghiệp thông thường: Bên công ty em đang ký hợp đồng thu gom với một công ty (công ty này đại lý vận chuyển của một đơn vị có giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại ) thì có đúng luật hay không.

Và cho em hỏi các đơn vị thu gom chất thải thông thường cần có những giấy phép nào để được thu gom theo đúng pháp luật.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi về việc thu gom xử lý chất thải công nghiệp thông thường: Bên công ty em đang ký hợp đồng thu gom với một công ty (công ty này đại lý vận chuyển của một đơn vị có giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại ) thì có đúng luật hay không.

Và cho em hỏi các đơn vị thu gom chất thải thông thường cần có những giấy phép nào để được thu gom theo đúng pháp luật.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: