(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: công khai báo cáo theo chỉ đạo của huyện cho mọi người dân được biết về minh bạch của ubnd huyện châu thành như thế nào
Người hỏi : nhân dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 19/09/2018 - 11 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 20/09/2018 - 07 Giờ 53 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi mang tính chất cá nhân, nội dung không trong sáng, lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo không trả lời nội dung này

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: công khai báo cáo theo chỉ đạo của huyện cho mọi người dân được biết về minh bạch của ubnd huyện châu thành như thế nào
 Nội dung câu hỏi:

công khai báo cáo theo chỉ đạo của huyện cho mọi người dân được biết về minh bạch của ubnd huyện châu thành như thế nào? có đính kèm flie

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

công khai báo cáo theo chỉ đạo của huyện cho mọi người dân được biết về minh bạch của ubnd huyện châu thành như thế nào? có đính kèm flie

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: