(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: khai thác cát ở hồ Dầu tiếng Tây Ninh
Người hỏi : Hoàng Đình Hà     Số điện thoại: 0969772037     Email: hoangdinhhagl037@gmail.com     Địa chỉ: 98/126 Bùi Văn Ba, Q7
Ngày hỏi: 09/09/2018 - 21 Giờ 38 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị ông/bà đặt câu hỏi có thông tin cụ thể, rõ ràng để đơn vị luân chuyển câu hỏi có cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: khai thác cát ở hồ Dầu tiếng Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Danh sách các Công ty được cấp phép khai thác cát ở hồ Dầu tiếng Tây Ninh

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Danh sách các Công ty được cấp phép khai thác cát ở hồ Dầu tiếng Tây Ninh

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: