(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: cấp hoá đơn lẻ
Người hỏi : Nông Văn Thuân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/09/2018 - 11 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 10/09/2018 - 09 Giờ 58 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi như sau:

 

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn D (  kinh doanh ngành nghề bán hàng điện lạnh, nộp thuế theo phương pháp khoán ) có ký hợp đồng  bán và lắp đặt máy điều hoà  với Công  ty TNHH A. Vậy em xin hỏi:

 

1. Trường hợp được cấp hoá đơn lẻ thì Hộ kinh doanh Nguyễn Văn D nộp thuế theo tỷ lệ GTGT, TNCN như thế nào?

 

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giả đáp sớm. Em xin cám ơn

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 17/09/2018 - 14 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Tại 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm  2015 của Bộ Tài chính quy định:

 “Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

1.Nguyên tắc áp dụng

...b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm.

...2. Căn cứ tính thuế

a) Doanh thu tính thuế

...Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

...b) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

b.1) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

...- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ cá nhân kinh doanh trong năm có doanh thu dưới 100 triệu đồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế TNCN, cá nhân không phải lập hóa đơn giao cho công ty. Công ty lập bảng kê theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với trường hợp này.

Trường hợp hộ kinh doanh trong năm có cung cấp hàng hoá, dịch vụ có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở lên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNCN. Hộ kinh doanh liên hệ cơ quan thuế để mua hoá đơn Cục Thuế, lập hoá đơn giao cho Công ty. Hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn, tỷ lệ tính thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.

Độc giả liên hệ Chi cục Thuế địa phương để được hướng dẫn từng trường hợp cụ thể.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: cấp hoá đơn lẻ
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi như sau:

 

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn D (  kinh doanh ngành nghề bán hàng điện lạnh, nộp thuế theo phương pháp khoán ) có ký hợp đồng  bán và lắp đặt máy điều hoà  với Công  ty TNHH A. Vậy em xin hỏi:

 

1. Trường hợp được cấp hoá đơn lẻ thì Hộ kinh doanh Nguyễn Văn D nộp thuế theo tỷ lệ GTGT, TNCN như thế nào?

 

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giả đáp sớm. Em xin cám ơn

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi như sau:

 

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn D (  kinh doanh ngành nghề bán hàng điện lạnh, nộp thuế theo phương pháp khoán ) có ký hợp đồng  bán và lắp đặt máy điều hoà  với Công  ty TNHH A. Vậy em xin hỏi:

 

1. Trường hợp được cấp hoá đơn lẻ thì Hộ kinh doanh Nguyễn Văn D nộp thuế theo tỷ lệ GTGT, TNCN như thế nào?

 

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giả đáp sớm. Em xin cám ơn

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: