(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ đối với người đi học
Người hỏi : Nguyễn Thị Thu Hương     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/09/2018 - 18 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 10/09/2018 - 09 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh

Hiện tôi có vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như sau:

Tôi được cử đi học cao cấp chính trị tại TP. Hồ Chí Minh, hiện đang hưởng phụ cấp cấp uỷ (Đảng uỷ viên) và phụ cấp đại biểu Hội đồng nhân dân tại xã, vậy khi tham gia lớp học tôi có được hưởng phụ cấp cấp uỷ và phụ cấp đại biểu hội đồng nhân dân trong thời giam tham gia lơp học không?

Kính mong Sở Tài chính sớm có ý kiến trả lời!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 12/09/2018 - 15 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trước tiên, cảm ơn bạn đã có câu hỏi. Tuy nhiên, do bạn không nói rõ là khi tham gia lớp học cao cấp chính trị tại TP. Hồ Chí Minh, bạn có chuyển sinh hoạt Đảng về trường hay vẫn sinh hoạt Đảng tại cơ quan và có được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tại xã. Do đó, đề nghị bạn làm rõ một số nội dung nêu trên, Sở Tài chính sẽ lấy ý kiến các cơ quan có liên quan để trả lời cho bạn. Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ đối với người đi học
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh

Hiện tôi có vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như sau:

Tôi được cử đi học cao cấp chính trị tại TP. Hồ Chí Minh, hiện đang hưởng phụ cấp cấp uỷ (Đảng uỷ viên) và phụ cấp đại biểu Hội đồng nhân dân tại xã, vậy khi tham gia lớp học tôi có được hưởng phụ cấp cấp uỷ và phụ cấp đại biểu hội đồng nhân dân trong thời giam tham gia lơp học không?

Kính mong Sở Tài chính sớm có ý kiến trả lời!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh

Hiện tôi có vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như sau:

Tôi được cử đi học cao cấp chính trị tại TP. Hồ Chí Minh, hiện đang hưởng phụ cấp cấp uỷ (Đảng uỷ viên) và phụ cấp đại biểu Hội đồng nhân dân tại xã, vậy khi tham gia lớp học tôi có được hưởng phụ cấp cấp uỷ và phụ cấp đại biểu hội đồng nhân dân trong thời giam tham gia lơp học không?

Kính mong Sở Tài chính sớm có ý kiến trả lời!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: