(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi Sở Tư pháp tỉnh về Văn bản phân chia di sản thừa kế liên quan đến đất đai
Người hỏi : Nguyễn Văn Tâm     Số điện thoại: 0937421631     Email:      Địa chỉ: huyện Dương Minh Châu
Ngày hỏi: 21/07/2018 - 09 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 23/07/2018 - 08 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

Nhà tôi đến UBND xã yêu cầu chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế của cha để lại. Gia đình tôi tổng cộng có 07 người thừa kế. Khi lập văn bản phân chia thừa kế, công chức tư pháp nói theo quy định chỉ  được phép lập tối đa được 04 bản chính, khi chứng thực lưu 01 bản tại xã, trả lại 03 bản chính, nếu muốn có thêm văn bản thì phải copy chứng thực sao y bản chính. Như vậy, trong 07 người thừa kế chỉ có 03 người nhận được bản chính, còn 04 người chỉ có thể nhận bản sao y. Xin hỏi có quy định nào bắt buộc giới hạn số lượng bản chính văn bản thừa kế hay không. Thực tế gia đình tôi muốn lập 08 bản chính văn bản thừa kế để mỗi người giữ 01 bản chính. Mong hồi âm


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 01/08/2018 - 07 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trường hợp của anh (chị) chúng tôi trả lời như sau:

Hiện nay, trong các văn bản pháp luật hiện hành về chứng thực và các văn bản liên quan không quy định số lượng tối đa hay tối thiểu bản chính văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế khi thực hiện chứng thực. Do vậy, người yêu cầu chứng thực có quyền cung cấp số lượng bản chính văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thực hiện chứng thực.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi Sở Tư pháp tỉnh về Văn bản phân chia di sản thừa kế liên quan đến đất đai
 Nội dung câu hỏi:

Nhà tôi đến UBND xã yêu cầu chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế của cha để lại. Gia đình tôi tổng cộng có 07 người thừa kế. Khi lập văn bản phân chia thừa kế, công chức tư pháp nói theo quy định chỉ  được phép lập tối đa được 04 bản chính, khi chứng thực lưu 01 bản tại xã, trả lại 03 bản chính, nếu muốn có thêm văn bản thì phải copy chứng thực sao y bản chính. Như vậy, trong 07 người thừa kế chỉ có 03 người nhận được bản chính, còn 04 người chỉ có thể nhận bản sao y. Xin hỏi có quy định nào bắt buộc giới hạn số lượng bản chính văn bản thừa kế hay không. Thực tế gia đình tôi muốn lập 08 bản chính văn bản thừa kế để mỗi người giữ 01 bản chính. Mong hồi âm

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nhà tôi đến UBND xã yêu cầu chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế của cha để lại. Gia đình tôi tổng cộng có 07 người thừa kế. Khi lập văn bản phân chia thừa kế, công chức tư pháp nói theo quy định chỉ  được phép lập tối đa được 04 bản chính, khi chứng thực lưu 01 bản tại xã, trả lại 03 bản chính, nếu muốn có thêm văn bản thì phải copy chứng thực sao y bản chính. Như vậy, trong 07 người thừa kế chỉ có 03 người nhận được bản chính, còn 04 người chỉ có thể nhận bản sao y. Xin hỏi có quy định nào bắt buộc giới hạn số lượng bản chính văn bản thừa kế hay không. Thực tế gia đình tôi muốn lập 08 bản chính văn bản thừa kế để mỗi người giữ 01 bản chính. Mong hồi âm

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: