(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: kính gửi UBND huyện Châu Thành về việc nhận thấy nhiều cán bộ công chức xã Long Vĩnh làm lâu năm sao không thấy thuyên chuyển
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: xã Long Vĩnh, Châu Thành
Ngày hỏi: 02/05/2018 - 15 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 02/05/2018 - 15 Giờ 32 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho hỏi nhiều cán bộ địa chính ... làm lâu lăm sao không thấy thuyên chuyển, làm hồ sơ địa chính mà quấy rối tiền quá.

xin cám ơn nhờ chuyển giúp.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 03/05/2018 - 14 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Châu Thành đã có văn bản gởi các đơn vị báo cáo nội dung trên, BAn quản trị sẽ sớm cập nhật câu trả lời đến quý ông, bà

Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: kính gửi UBND huyện Châu Thành về việc nhận thấy nhiều cán bộ công chức xã Long Vĩnh làm lâu năm sao không thấy thuyên chuyển
 Nội dung câu hỏi:

Cho hỏi nhiều cán bộ địa chính ... làm lâu lăm sao không thấy thuyên chuyển, làm hồ sơ địa chính mà quấy rối tiền quá.

xin cám ơn nhờ chuyển giúp.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho hỏi nhiều cán bộ địa chính ... làm lâu lăm sao không thấy thuyên chuyển, làm hồ sơ địa chính mà quấy rối tiền quá.

xin cám ơn nhờ chuyển giúp.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: