(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: xây dựng
Người hỏi : Tấn Hùng     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: hòa thành
Ngày hỏi: 01/05/2018 - 13 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 02/05/2018 - 07 Giờ 27 phút

Nội dung câu hỏi:

kính gửi chủ tịch huyện hòa thành.

cửa hàng xăng dầu tại góc đường Lạc Long Quân và Phạm Văn Đồng đang xây cất có phù hợp các quy định của pháp luật Việt Nam không? có gây cản trở giao thông khi vào kinh doanh không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 04/05/2018 - 15 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi xem xét, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế-Hạ tầng rà soát thủ tục pháp lý, kiểm tra thực tế; kết quả như sau:

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc kiểm tra toàn bộ hệ thống các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu theo Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013 của Bộ Công Thương.

Qua kiểm tra cửa hàng Xăng dầu số 6, địa chỉ 230 đường Lạc Long Quân và Phạm Văn Đồng của Công ty TNHH TM Ngọc Lân được yêu cầu phải nâng cấp cải tạo đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và di dời vào trong nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Ngày 26/02/2018, Phòng Kinh tế và Hạ tầng nhận được Đơn xin tháo dỡ nhà cửa và xin phép lắp ráp nhà tiền chế của Công ty TNHH TM Ngọc Lân tại cửa hàng Xăng dầu số 6, địa chỉ 230 đường Lạc Long Quân và Phạm Văn Đồng; thống nhất giải quyết việc tháo dỡ nhà cửa và lắp ráp nhà tiền chế của Công ty TNHH TM Ngọc Lân tại giao lộ đường Lạc Long Quân và Phạm Văn Đồng

Việc thực hiện nâng cấp cải tạo đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và di dời vào trong của Công ty TNHH TM Ngọc Lân nhằm đảm bảo an toàn giao thông là phù hợp.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: xây dựng
 Nội dung câu hỏi:

kính gửi chủ tịch huyện hòa thành.

cửa hàng xăng dầu tại góc đường Lạc Long Quân và Phạm Văn Đồng đang xây cất có phù hợp các quy định của pháp luật Việt Nam không? có gây cản trở giao thông khi vào kinh doanh không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kính gửi chủ tịch huyện hòa thành.

cửa hàng xăng dầu tại góc đường Lạc Long Quân và Phạm Văn Đồng đang xây cất có phù hợp các quy định của pháp luật Việt Nam không? có gây cản trở giao thông khi vào kinh doanh không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: