(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: LÀM ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI
Người hỏi : CÁC HỘ DÂN CƯ     Số điện thoại: 0934033583     Email:      Địa chỉ: ẤP LỘC CHÁNH-XÃ LỘC HƯNG-HUYỆN TRẢNG BÀNG
Ngày hỏi: 28/04/2018 - 18 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 02/05/2018 - 07 Giờ 27 phút

Nội dung câu hỏi:

ĐOẠN ĐƯỜNG TỪ  NHÀ ÔNG NGUYỄN VĂN NÂU ĐẾN CUỐI ĐƯỜNG NHÀ ÔNG PHẠM VĂN NHỨT DÀI 800m , NÂNG CẤP LÊN SỎI ĐỎ , LỒNG ĐƯỜNG 5M , LỀ MỖI BÊN 1M ,( TỔNG CỘNG RỘNG 7m) ,CHIỀU CAO NÂNG CẤP LÊN 40cm , KINH PHÍ HUYỆN TRẢNG BÀNG  ĐẦU TƯ 1 TỲ 29 TRIỆU . 

HỎI : KINH PHÍ HUYỆN ĐẦU TƯ RẤT LỚN (1 TỶ 29 TRIỆU CHO 800M ĐƯỜNG NÔNG THÔN NÂNG CẤP LÊN SỎI ĐỎ); GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHÔNG ĐỦ 7 mm NHƯ TRONG HỒ SƠ ; HAI BÊN LỀ ĐƯỜNG CÒN NHIỀU CÂY TẦM VONG , TRÚC VÀ CÂY LÂU NĂM VẨN CÒN NHIỀU KHÔNG ĐƯỢC MÓC GỐC LÊN HẾT ; TRÊN MẶT ĐƯỜNG ĐỔ TOÀN ĐẤT SÉT ĐỎ , SỎI ĐỎ THÌ KHÔNG CÓ HOẶC CÓ RẤT ÍT ; TIẾN ĐỘ LÀM THÌ RẤT CHẬM(4 THÁNG 800m ĐƯỜNG)  KHÔNG ĐẠT ĐỘ CAO NHƯ TRONG THIẾT KẾ (CHIỀU CAO 40cm) ; CÓ NHỮNG ĐOẠN ĐƯỜNG RẤT HẸP KHOẢNG 3.8m CHIỀU RỘNG ; TUYẾN ĐƯỜNG NÀY CÒN NHIỀU BẤT CẬP ; KÍNH NHỜ CÁC CẤP , NGÀNH CHỨC NĂNG KIỂM TRA TUYẾN ĐƯỜNG NÀY ĐỂ VIỆC ĐẦU TƯ CỦA HUYỆN ĐEM LẠI HIỆU QUẢ CAO ...TRÁNH GÂY LÃNG PHÍ !!!... ???


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Trảng Bàng     
Thời gian trả lời: 04/05/2018 - 16 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
     Chào Ông/Bà.
     Về phản ảnh của Ông/Bà UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, báo cáo cụ thể và trả lời Ông/Bà trong thời gian sớm nhất. 
     Trân Trọng./.

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: LÀM ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI
 Nội dung câu hỏi:

ĐOẠN ĐƯỜNG TỪ  NHÀ ÔNG NGUYỄN VĂN NÂU ĐẾN CUỐI ĐƯỜNG NHÀ ÔNG PHẠM VĂN NHỨT DÀI 800m , NÂNG CẤP LÊN SỎI ĐỎ , LỒNG ĐƯỜNG 5M , LỀ MỖI BÊN 1M ,( TỔNG CỘNG RỘNG 7m) ,CHIỀU CAO NÂNG CẤP LÊN 40cm , KINH PHÍ HUYỆN TRẢNG BÀNG  ĐẦU TƯ 1 TỲ 29 TRIỆU . 

HỎI : KINH PHÍ HUYỆN ĐẦU TƯ RẤT LỚN (1 TỶ 29 TRIỆU CHO 800M ĐƯỜNG NÔNG THÔN NÂNG CẤP LÊN SỎI ĐỎ); GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHÔNG ĐỦ 7 mm NHƯ TRONG HỒ SƠ ; HAI BÊN LỀ ĐƯỜNG CÒN NHIỀU CÂY TẦM VONG , TRÚC VÀ CÂY LÂU NĂM VẨN CÒN NHIỀU KHÔNG ĐƯỢC MÓC GỐC LÊN HẾT ; TRÊN MẶT ĐƯỜNG ĐỔ TOÀN ĐẤT SÉT ĐỎ , SỎI ĐỎ THÌ KHÔNG CÓ HOẶC CÓ RẤT ÍT ; TIẾN ĐỘ LÀM THÌ RẤT CHẬM(4 THÁNG 800m ĐƯỜNG)  KHÔNG ĐẠT ĐỘ CAO NHƯ TRONG THIẾT KẾ (CHIỀU CAO 40cm) ; CÓ NHỮNG ĐOẠN ĐƯỜNG RẤT HẸP KHOẢNG 3.8m CHIỀU RỘNG ; TUYẾN ĐƯỜNG NÀY CÒN NHIỀU BẤT CẬP ; KÍNH NHỜ CÁC CẤP , NGÀNH CHỨC NĂNG KIỂM TRA TUYẾN ĐƯỜNG NÀY ĐỂ VIỆC ĐẦU TƯ CỦA HUYỆN ĐEM LẠI HIỆU QUẢ CAO ...TRÁNH GÂY LÃNG PHÍ !!!... ???

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

ĐOẠN ĐƯỜNG TỪ  NHÀ ÔNG NGUYỄN VĂN NÂU ĐẾN CUỐI ĐƯỜNG NHÀ ÔNG PHẠM VĂN NHỨT DÀI 800m , NÂNG CẤP LÊN SỎI ĐỎ , LỒNG ĐƯỜNG 5M , LỀ MỖI BÊN 1M ,( TỔNG CỘNG RỘNG 7m) ,CHIỀU CAO NÂNG CẤP LÊN 40cm , KINH PHÍ HUYỆN TRẢNG BÀNG  ĐẦU TƯ 1 TỲ 29 TRIỆU . 

HỎI : KINH PHÍ HUYỆN ĐẦU TƯ RẤT LỚN (1 TỶ 29 TRIỆU CHO 800M ĐƯỜNG NÔNG THÔN NÂNG CẤP LÊN SỎI ĐỎ); GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHÔNG ĐỦ 7 mm NHƯ TRONG HỒ SƠ ; HAI BÊN LỀ ĐƯỜNG CÒN NHIỀU CÂY TẦM VONG , TRÚC VÀ CÂY LÂU NĂM VẨN CÒN NHIỀU KHÔNG ĐƯỢC MÓC GỐC LÊN HẾT ; TRÊN MẶT ĐƯỜNG ĐỔ TOÀN ĐẤT SÉT ĐỎ , SỎI ĐỎ THÌ KHÔNG CÓ HOẶC CÓ RẤT ÍT ; TIẾN ĐỘ LÀM THÌ RẤT CHẬM(4 THÁNG 800m ĐƯỜNG)  KHÔNG ĐẠT ĐỘ CAO NHƯ TRONG THIẾT KẾ (CHIỀU CAO 40cm) ; CÓ NHỮNG ĐOẠN ĐƯỜNG RẤT HẸP KHOẢNG 3.8m CHIỀU RỘNG ; TUYẾN ĐƯỜNG NÀY CÒN NHIỀU BẤT CẬP ; KÍNH NHỜ CÁC CẤP , NGÀNH CHỨC NĂNG KIỂM TRA TUYẾN ĐƯỜNG NÀY ĐỂ VIỆC ĐẦU TƯ CỦA HUYỆN ĐEM LẠI HIỆU QUẢ CAO ...TRÁNH GÂY LÃNG PHÍ !!!... ???

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: