(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tài chính trường
Người hỏi : tập thể giáo viên trường Tiểu học an cơ     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 25/03/2014 - 10 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 25/03/2014 - 11 Giờ 29 phút

Nội dung câu hỏi:

Trường TH An Cơ đã có nhân viên Y tế, kiêm thủ quỹ. Vây một giáo viên của trường đang làm Chủ tịch công đoàn được phân công giữ tất cả các loại quỹ của trường là đúng hay sai nguyên tắc tài chính?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 26/03/2014 - 08 Giờ 35 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời: Do phân cấp quản lý trường TH An Cơ thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành quản lý. Văn phòng Sở đã trao đổi với Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành, sẽ có hướng xử lý.

Trân trọng cảm ơn bạn góp ý kiến./.

Văn phòng - Sở Giáo dục và Đào tạo


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tài chính trường
 Nội dung câu hỏi:

Trường TH An Cơ đã có nhân viên Y tế, kiêm thủ quỹ. Vây một giáo viên của trường đang làm Chủ tịch công đoàn được phân công giữ tất cả các loại quỹ của trường là đúng hay sai nguyên tắc tài chính?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Trường TH An Cơ đã có nhân viên Y tế, kiêm thủ quỹ. Vây một giáo viên của trường đang làm Chủ tịch công đoàn được phân công giữ tất cả các loại quỹ của trường là đúng hay sai nguyên tắc tài chính?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: