(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: UBND xã Tân Hưng, Tân Châu yêu cầu đóng tiền làm đường THU11? (lần 2)
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: không     Email:      Địa chỉ: tân hưng
Ngày hỏi: 09/02/2018 - 10 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 12/02/2018 - 08 Giờ 49 phút
Nội dung câu hỏi:

Tôi có quyền sử dụng đất tại xã Tân Hưng, khu vực đường THU11. UBND xã Tân Hưng yêu cầu tôi đóng khoản tiền làm đường đất đỏ với số tiền là 5 triệu đồng /1ha.

Do gia đình tôi khó khăn nên chưa đóng, UBND xã Tân Hưng yêu cầu phải đóng tiền làm đường mới xác nhận giấy tờ đất đai cho tôi, gây khó khăn cho gia đình tôi vì 5tr/1ha không phải số tiền nhỏ.

Như vậy yêu cầu trên có đúng quy định theo Công văn số 10589/BTC-NSNN của Bộ Tài chính không? Vì ngân sách nhà nước đã phân bổ cho địa phương thực hiện tiêu chí nông thôn mới rồi.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 13/02/2018 - 07 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu xin trả lời, cụ thể như sau:

Ủy ban nhân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho công dân theo quy định của pháp luật tại Công văn số 309/UBND ngày 12/02/2018 về việc vận động đóng góp xây dựng nông thôn mới (đính kèm văn bản).

Ủy ban nhân dân huyện trả lời nội dung câu hỏi cho công dân được biết./.

 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: UBND xã Tân Hưng, Tân Châu yêu cầu đóng tiền làm đường THU11? (lần 2)
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có quyền sử dụng đất tại xã Tân Hưng, khu vực đường THU11. UBND xã Tân Hưng yêu cầu tôi đóng khoản tiền làm đường đất đỏ với số tiền là 5 triệu đồng /1ha.

Do gia đình tôi khó khăn nên chưa đóng, UBND xã Tân Hưng yêu cầu phải đóng tiền làm đường mới xác nhận giấy tờ đất đai cho tôi, gây khó khăn cho gia đình tôi vì 5tr/1ha không phải số tiền nhỏ.

Như vậy yêu cầu trên có đúng quy định theo Công văn số 10589/BTC-NSNN của Bộ Tài chính không? Vì ngân sách nhà nước đã phân bổ cho địa phương thực hiện tiêu chí nông thôn mới rồi.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có quyền sử dụng đất tại xã Tân Hưng, khu vực đường THU11. UBND xã Tân Hưng yêu cầu tôi đóng khoản tiền làm đường đất đỏ với số tiền là 5 triệu đồng /1ha.

Do gia đình tôi khó khăn nên chưa đóng, UBND xã Tân Hưng yêu cầu phải đóng tiền làm đường mới xác nhận giấy tờ đất đai cho tôi, gây khó khăn cho gia đình tôi vì 5tr/1ha không phải số tiền nhỏ.

Như vậy yêu cầu trên có đúng quy định theo Công văn số 10589/BTC-NSNN của Bộ Tài chính không? Vì ngân sách nhà nước đã phân bổ cho địa phương thực hiện tiêu chí nông thôn mới rồi.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: