(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hỗ trợ tiền chi công chức phụ trách kiểm soát tthc
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/02/2018 - 17 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 09/02/2018 - 10 Giờ 31 phút

Nội dung câu hỏi:

năm 2018 tôi là văn phòng được ubnd xã phân công phụ trách kiểm soát tthc, có quyết định kiện toàn trong tổ kiểm soát tthc của ubnd huyện ban hành. năm 2018 ubnd xã tôi thông báo không chi tiền hỗ trợ 10.000 đ/ ngày cho công chức theo quyết định 13 về chi kiểm soát tthc, chủ tịch ubnd xã và kế toán   uỷ ban nhân xã không chi đo ngân sách 2018 cấp không đủ kinh phí để chi tiền kiểm soát tthc nên cắt giảm. 

như vậy chế độ của tôi không được hỗ trợ, ubnd xã trả lời không đủ ngân sách  kinh phí để chi kiểm soát tthc như vậy có đúng không và tôi phải khiếu nại ở đâu để được hưởng trợ cấp. tuy tiền không nhiều nhưng đó phần hõi trợ công sức cho công chức làm thêm việc. nhờ lãnh đạo tỉnh xem xét giúp cho những người phụ trách cấp xã , duy nhất mỗi xã chỉ có một người mà không đủ tiền chi là hơi vô lý.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân Tỉnh     
Thời gian trả lời: 12/02/2018 - 08 Giờ 24 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn bạn đã đặt câu hỏi !

Trả lời câu hỏi của bạn: theo QĐ 13 thì việc bạn nêu trên là đúng, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC ở cấp xã được hỗ trợ 10.000đ/ngày và trong QĐ 13 cũng có nêu kinh phí hỗ trợ của cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo. Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn đang công tác ở UBND xã nào để trong quá trình công tác hoặc kiểm tra chúng tôi sẽ có kiến nghị đến UBND xã và UBND huyện nơi đó để làm rõ.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hỗ trợ tiền chi công chức phụ trách kiểm soát tthc
 Nội dung câu hỏi:

năm 2018 tôi là văn phòng được ubnd xã phân công phụ trách kiểm soát tthc, có quyết định kiện toàn trong tổ kiểm soát tthc của ubnd huyện ban hành. năm 2018 ubnd xã tôi thông báo không chi tiền hỗ trợ 10.000 đ/ ngày cho công chức theo quyết định 13 về chi kiểm soát tthc, chủ tịch ubnd xã và kế toán   uỷ ban nhân xã không chi đo ngân sách 2018 cấp không đủ kinh phí để chi tiền kiểm soát tthc nên cắt giảm. 

như vậy chế độ của tôi không được hỗ trợ, ubnd xã trả lời không đủ ngân sách  kinh phí để chi kiểm soát tthc như vậy có đúng không và tôi phải khiếu nại ở đâu để được hưởng trợ cấp. tuy tiền không nhiều nhưng đó phần hõi trợ công sức cho công chức làm thêm việc. nhờ lãnh đạo tỉnh xem xét giúp cho những người phụ trách cấp xã , duy nhất mỗi xã chỉ có một người mà không đủ tiền chi là hơi vô lý.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

năm 2018 tôi là văn phòng được ubnd xã phân công phụ trách kiểm soát tthc, có quyết định kiện toàn trong tổ kiểm soát tthc của ubnd huyện ban hành. năm 2018 ubnd xã tôi thông báo không chi tiền hỗ trợ 10.000 đ/ ngày cho công chức theo quyết định 13 về chi kiểm soát tthc, chủ tịch ubnd xã và kế toán   uỷ ban nhân xã không chi đo ngân sách 2018 cấp không đủ kinh phí để chi tiền kiểm soát tthc nên cắt giảm. 

như vậy chế độ của tôi không được hỗ trợ, ubnd xã trả lời không đủ ngân sách  kinh phí để chi kiểm soát tthc như vậy có đúng không và tôi phải khiếu nại ở đâu để được hưởng trợ cấp. tuy tiền không nhiều nhưng đó phần hõi trợ công sức cho công chức làm thêm việc. nhờ lãnh đạo tỉnh xem xét giúp cho những người phụ trách cấp xã , duy nhất mỗi xã chỉ có một người mà không đủ tiền chi là hơi vô lý.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: