(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN HỘI CHỢ VỀ ẤP 6 XÃ SUỐI DÂY
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: AP 6, SUOI DAY, TAN CHAU, TAY NINH
Ngày hỏi: 05/02/2018 - 13 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 05/02/2018 - 14 Giờ 54 phút
Nội dung câu hỏi:

CUỐI NĂM 2017 ẤP TÔI CÓ MỘT ĐOÀN HỘI CHỢ VỀ BIỂU DIỄN TẠI ẤP CHO ĐẾN NAY. VẬY CHO TÔI HỎI SỞ VHTTDL TỈNH TÂY NINH CÓ CẤP PHÉP CHO ĐOÀN HOẠT ĐỘNG KHÔNG? HAY LÀ ĐOÀN HỘI CHỢ NÀY HOẠT ĐỘNG KHÔNG PHÉP (DO ẤP 6 CÁCH XA TRUNG TÂM GẦN 10KM, HỘI CHỢ NÀY CÓ CHOI TRÒ CHƠI TRÚNG THƯỞNG ĐƯỢC ĐỔI THÀNH TIỀN) ĐỀ NGHỊ CÁC NGÀNH CHỨC NĂNG KIỂM TRA XỬ LÝ.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch     
Thời gian trả lời: 13/02/2018 - 14 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

Sở VHTTDL xin trả lời phản ánh của ông( bà) như sau:

 Căn cứ vào nội dung phản ánh, ngày 12/02/2018 Sở VHTTDL đã tổ chức kiểm tra hoạt động đối với Đoàn biểu diễn nghệ thuật nói trên. Tại thời điểm kiểm tra, có 01 đoàn nghệ thuật (hội chợ) Nguyễn Kha hoạt động tại ấp 6, xã Suối Dây huyện Tân Châu như phản ánh. Qua kiểm tra hồ sơ thì Đoàn Nghệ thuật Nguyễn Kha đang hoạt động sai đia điểm theo Thông báo Biểu diễn nghệ thuật số 22/SVHTTDL-QLVH ngày 30/01/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich về việc đồng ý thông báo tổ chức chương trình của Hộ kinh doanh Sân khấu ca nhạc tổng hợp Vũ Kha, thời gian từ 12/2/2018 đến 12/3/2018 tại ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản kiểm tra hành chính, đồng thời đình chỉ hoạt động, yêu cầu Hộ kinh doanh Sân khấu ca nhạc tổng hợp Vũ Kha thực hiện đúng nội dung công văn thông báo của Sở VHTTDL.

trân trọng!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 08/02/2018 - 08 Giờ 25 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu xin trả lời, cụ thể như sau:

Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin trao đổi nghiệp vụ với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh. Ngày 12/02/2018, Phối hợp Sở VHTTDL đã tổ chức kiểm tra hoạt động đối với Đoàn biểu diễn nghệ thuật theo nội dung phản ánh của công dân. Tại thời điểm kiểm tra, có 01 đoàn nghệ thuật (hội chợ) Nguyễn Kha hoạt động tại ấp 6, xã Suối Dây huyện Tân Châu. Qua kiểm tra hồ sơ thì Đoàn Nghệ thuật Nguyễn Kha đang hoạt động sai đia điểm theo Thông báo Biểu diễn nghệ thuật số 22/SVHTTDL-QLVH ngày 30/01/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich về việc đồng ý thông báo tổ chức chương trình của Hộ kinh doanh Sân khấu ca nhạc tổng hợp Vũ Kha, thời gian từ 12/2/2018 đến 12/3/2018 tại ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản kiểm tra hành chính, đồng thời đình chỉ hoạt động, yêu cầu Hộ kinh doanh Sân khấu ca nhạc tổng hợp Vũ Kha thực hiện đúng nội dung công văn thông báo của Sở VHTTDL.

Ủy ban nhân dân huyện trả lời nội dung câu hỏi cho công dân được biết./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN HỘI CHỢ VỀ ẤP 6 XÃ SUỐI DÂY
 Nội dung câu hỏi:

CUỐI NĂM 2017 ẤP TÔI CÓ MỘT ĐOÀN HỘI CHỢ VỀ BIỂU DIỄN TẠI ẤP CHO ĐẾN NAY. VẬY CHO TÔI HỎI SỞ VHTTDL TỈNH TÂY NINH CÓ CẤP PHÉP CHO ĐOÀN HOẠT ĐỘNG KHÔNG? HAY LÀ ĐOÀN HỘI CHỢ NÀY HOẠT ĐỘNG KHÔNG PHÉP (DO ẤP 6 CÁCH XA TRUNG TÂM GẦN 10KM, HỘI CHỢ NÀY CÓ CHOI TRÒ CHƠI TRÚNG THƯỞNG ĐƯỢC ĐỔI THÀNH TIỀN) ĐỀ NGHỊ CÁC NGÀNH CHỨC NĂNG KIỂM TRA XỬ LÝ.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

CUỐI NĂM 2017 ẤP TÔI CÓ MỘT ĐOÀN HỘI CHỢ VỀ BIỂU DIỄN TẠI ẤP CHO ĐẾN NAY. VẬY CHO TÔI HỎI SỞ VHTTDL TỈNH TÂY NINH CÓ CẤP PHÉP CHO ĐOÀN HOẠT ĐỘNG KHÔNG? HAY LÀ ĐOÀN HỘI CHỢ NÀY HOẠT ĐỘNG KHÔNG PHÉP (DO ẤP 6 CÁCH XA TRUNG TÂM GẦN 10KM, HỘI CHỢ NÀY CÓ CHOI TRÒ CHƠI TRÚNG THƯỞNG ĐƯỢC ĐỔI THÀNH TIỀN) ĐỀ NGHỊ CÁC NGÀNH CHỨC NĂNG KIỂM TRA XỬ LÝ.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: