(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: địa bàn mở quầy thuốc
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/02/2018 - 09 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 05/02/2018 - 14 Giờ 54 phút
Nội dung câu hỏi:

Theo điều 36 của Nghị định 54/2017/NĐ-CP. Địa bàn mở quầy thuốc là xã, thị trấn.

Như vậy tôi ở thị trấn Gò Dầu có được mở quầy thuốc hay không ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 13/02/2018 - 10 Giờ 28 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi đối với sở Y tế. Qua nghiên cứu câu hỏi của bạn, sở Y tế phúc đáp như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 36 Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược, bạn có thể mở quầy thuốc ở thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Thân chào bạn!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: địa bàn mở quầy thuốc
 Nội dung câu hỏi:

Theo điều 36 của Nghị định 54/2017/NĐ-CP. Địa bàn mở quầy thuốc là xã, thị trấn.

Như vậy tôi ở thị trấn Gò Dầu có được mở quầy thuốc hay không ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo điều 36 của Nghị định 54/2017/NĐ-CP. Địa bàn mở quầy thuốc là xã, thị trấn.

Như vậy tôi ở thị trấn Gò Dầu có được mở quầy thuốc hay không ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: