(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: trung tâm hành chính tỉnh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 02/02/2018 - 12 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 02/02/2018 - 13 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

trung tâm hành chính tỉnh đã đi vào hoạt động chưa. và địa chỉ trụ sở nằm ở vị trú nào. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP UBND Tỉnh     
Thời gian trả lời: 02/02/2018 - 14 Giờ 26 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn bạn đã đặt câu hỏi !

Trả lời câu hỏi: theo dự kiến là cuối tháng 02/2018 Trung tâm hành chính công tỉnh sẽ đi vào hoạt động, địa chỉ dự kiến là Tầng 1 của Thư viện tỉnh Tây Ninh, số 115 đường Phạm Tung, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: trung tâm hành chính tỉnh
 Nội dung câu hỏi:

trung tâm hành chính tỉnh đã đi vào hoạt động chưa. và địa chỉ trụ sở nằm ở vị trú nào. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

trung tâm hành chính tỉnh đã đi vào hoạt động chưa. và địa chỉ trụ sở nằm ở vị trú nào. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: