(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: VUONG 57 CO DUOC HOC CAO CAP CHINH TRI
Người hỏi : TO CHUC     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 01/02/2018 - 11 Giờ 33 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Hiện nay Cổng hỏi đáp trực tuyến chưa có đơn vị bên khối Đảng nên Đơn vị điều phối câu hỏi chưa có cơ sở chuyển câu hỏi để trả lời theo đề nghị của bạn. Mong bạn thông cảm và bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Ban tổ chức Tỉnh ủy để được giải đáp thắc mắc. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: VUONG 57 CO DUOC HOC CAO CAP CHINH TRI
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay có một số đối tượng hồ sơ vướng 57, đang chạy lo vé học Cao cấp chính trị, người được học người không. gây ảnh hưởng tư tưởng CBCC; Cao cấp là quy hoạch huyện ủy viên....  Kính mong xem xét công bằng, minh bạch. (Bến Cầu, Hòa Thành,... các đơn vị sự nghiệp khác). 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay có một số đối tượng hồ sơ vướng 57, đang chạy lo vé học Cao cấp chính trị, người được học người không. gây ảnh hưởng tư tưởng CBCC; Cao cấp là quy hoạch huyện ủy viên....  Kính mong xem xét công bằng, minh bạch. (Bến Cầu, Hòa Thành,... các đơn vị sự nghiệp khác). 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: