(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trực tết
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 02/02/2018 - 08 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 02/02/2018 - 10 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Mình là GV hợp đồng thỉnh giảng, như vậy có phải trực tết không ạ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 02/02/2018 - 10 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Là giáo viên thỉnh giảng như bạn nêu thì bạn không phải trực Tết.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trực tết
 Nội dung câu hỏi:

Mình là GV hợp đồng thỉnh giảng, như vậy có phải trực tết không ạ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Mình là GV hợp đồng thỉnh giảng, như vậy có phải trực tết không ạ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: