(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tuyển dụng
Người hỏi : Châu thảnh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/02/2018 - 20 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 05/02/2018 - 07 Giờ 31 phút

Nội dung câu hỏi:

Mục tuyển dụng các tin tuyển dụng thuộc cơ quan nhà nước được đăng tải ở đâu? Ví dụ thi hành án cục thuế toà án tuyển dụng công chức thf được đăng ở đâu ạ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 06/02/2018 - 07 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Khi có kỳ thi tuyển dụng công chức do Tổng cục Thuế tổ chức, sẽ có thông báo trên website của Cục Thuế Tây Ninh theo địa chỉ: tayninh.gdt.gov.vn và Tổng cục Thuế: gdt.gov.vn.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tuyển dụng
 Nội dung câu hỏi:

Mục tuyển dụng các tin tuyển dụng thuộc cơ quan nhà nước được đăng tải ở đâu? Ví dụ thi hành án cục thuế toà án tuyển dụng công chức thf được đăng ở đâu ạ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Mục tuyển dụng các tin tuyển dụng thuộc cơ quan nhà nước được đăng tải ở đâu? Ví dụ thi hành án cục thuế toà án tuyển dụng công chức thf được đăng ở đâu ạ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: