(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: công chức trực tại bộ phận một cửa
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 02/02/2018 - 12 Giờ 34 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị bạn liên hệ với UBND cấp xã để được trả lời theo đề nghị của bạn. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: công chức trực tại bộ phận một cửa
 Nội dung câu hỏi:

công chức được phân công trực tại bộ phận một cửa ubnd xã ngoài nhiệm vụ này còn được phân công nhiều nhiệm vụ nhung có nhiệm vụ thấy bất hợp lý xin hỏi phân công như vậy có đúng không. do uỷ ban nhân dân xã tiết kiệm kinh phí nên cắt giảm giao liên đưa thư, nay uỷ ban yêu cầu công chức khi thực hiện nhiệm vụ có thư phải đi đưa thư ở huyện hoặc ở tỉnh nếu có. cá  nhân  tự   đưa thư khi có   nhiệm vụ   gửi báo cáo, kế hoạch...  của ai người đó tự đưa thư. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

công chức được phân công trực tại bộ phận một cửa ubnd xã ngoài nhiệm vụ này còn được phân công nhiều nhiệm vụ nhung có nhiệm vụ thấy bất hợp lý xin hỏi phân công như vậy có đúng không. do uỷ ban nhân dân xã tiết kiệm kinh phí nên cắt giảm giao liên đưa thư, nay uỷ ban yêu cầu công chức khi thực hiện nhiệm vụ có thư phải đi đưa thư ở huyện hoặc ở tỉnh nếu có. cá  nhân  tự   đưa thư khi có   nhiệm vụ   gửi báo cáo, kế hoạch...  của ai người đó tự đưa thư. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: