(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: xét tuyển viên chức giáo dục
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/02/2018 - 20 Giờ 09 phút     Ngày chuyển: 06/02/2018 - 09 Giờ 46 phút
Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tôi có tham gia kì xét tuyển viên chức giáo dục 2017-2018. Kết quả đã được công bố ngày 31/1/2018. Tuy nhiên tôi có một số thắc mắc liên quan đến việc xác định người trúng tuyển như sau:

- Theo như thông báo tuyển viên chức giáo dục của Sở thì trường THPT Quang Trung tuyển 2 chỉ tiêu giáo viên Tiếng Anh.Sau khi thi thì 2 thí sinh điều đủ điểm đậu nhưng khi công bố kết quả trúng tuyển thì Sở chỉ lấy 1 chỉ tiêu là thí sinh có điểm cao nhất khác với thông báo ban đầu. 

Trân trọng./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 06/02/2018 - 14 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Trường hợp của bạn đã trúng tuyển nhưng do sai sót trong khâu thẩm định. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo ngay cho bạn sau khi được Sở Nội vụ công nhận kết quả bổ sung.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: xét tuyển viên chức giáo dục
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tôi có tham gia kì xét tuyển viên chức giáo dục 2017-2018. Kết quả đã được công bố ngày 31/1/2018. Tuy nhiên tôi có một số thắc mắc liên quan đến việc xác định người trúng tuyển như sau:

- Theo như thông báo tuyển viên chức giáo dục của Sở thì trường THPT Quang Trung tuyển 2 chỉ tiêu giáo viên Tiếng Anh.Sau khi thi thì 2 thí sinh điều đủ điểm đậu nhưng khi công bố kết quả trúng tuyển thì Sở chỉ lấy 1 chỉ tiêu là thí sinh có điểm cao nhất khác với thông báo ban đầu. 

Trân trọng./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tôi có tham gia kì xét tuyển viên chức giáo dục 2017-2018. Kết quả đã được công bố ngày 31/1/2018. Tuy nhiên tôi có một số thắc mắc liên quan đến việc xác định người trúng tuyển như sau:

- Theo như thông báo tuyển viên chức giáo dục của Sở thì trường THPT Quang Trung tuyển 2 chỉ tiêu giáo viên Tiếng Anh.Sau khi thi thì 2 thí sinh điều đủ điểm đậu nhưng khi công bố kết quả trúng tuyển thì Sở chỉ lấy 1 chỉ tiêu là thí sinh có điểm cao nhất khác với thông báo ban đầu. 

Trân trọng./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: