(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tiền trực tại bộ phận một cửa cấp xã
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/01/2018 - 20 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 19/01/2018 - 09 Giờ 36 phút

Nội dung câu hỏi:

số tiền hỗ trợ chi trực tại một cửa cấp xã hiện tại chỉ có 280.000 đ/1 người/1 tháng, số tiền quá ít so với áp lực công việc giải quyết cấp xã với số lượng tthc tiếp nhận mõi ngày càng nhiều tại bộ phận một cửa. đề nghị lãnh đạo tỉnh xem xét lại chế độ trực cho công chức.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 24/01/2018 - 15 Giờ 30 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trước tiên, rất cám ơn bạn đã gửi câu hỏi, Sở Tài chính có ý kiến trả lời như sau:

Căn cứ mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở địa phương (một cửa, một cửa liên thông) quy định tại Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước (tối đa 400.000 đồng/người/tháng) và khả năng ngân sách, UBND tỉnh quy định mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh, trong đó đối với mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở địa phương (một cửa, một cửa liên thông): cấp tỉnh là 400.000 đồng/người/tháng, cấp huyện là 350.000 đồng/người/tháng và cấp xã là 280.000 đồng/người/tháng.

Hiện tại, Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 vẫn đang còn hiệu lực và mức chi này phù hợp tình hình thực tế và khả năng ngân sách cấp tỉnh. Khi khả năng ngân sách cấp xã đảm bảo, Sở Tài chính sẽ phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố rà soát, điều chỉnh mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở địa phương (một cửa, một cửa liên thông) theo quy định.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tiền trực tại bộ phận một cửa cấp xã
 Nội dung câu hỏi:

số tiền hỗ trợ chi trực tại một cửa cấp xã hiện tại chỉ có 280.000 đ/1 người/1 tháng, số tiền quá ít so với áp lực công việc giải quyết cấp xã với số lượng tthc tiếp nhận mõi ngày càng nhiều tại bộ phận một cửa. đề nghị lãnh đạo tỉnh xem xét lại chế độ trực cho công chức.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

số tiền hỗ trợ chi trực tại một cửa cấp xã hiện tại chỉ có 280.000 đ/1 người/1 tháng, số tiền quá ít so với áp lực công việc giải quyết cấp xã với số lượng tthc tiếp nhận mõi ngày càng nhiều tại bộ phận một cửa. đề nghị lãnh đạo tỉnh xem xét lại chế độ trực cho công chức.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: