(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: trực ngày thứ bảy tại ubnd xã
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/01/2018 - 20 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 22/01/2018 - 07 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi:

công tác trực vào ngày thứ bảy tại ubnd xã để giải quyết tthc cho người dân nhưng kết quả hồ sơ giải quyết vào ngày thứ bảy không nhiều có tuần không có hồ sơ nào. vậy tây ninh không có tổng kết nghiêm cứu để quy định bố trí công chức trục cho phù hợp từng nơi hoặc có thể cho phép nghĩ trực tại ubnd xã trong một năm không có nhiều hồ sơ trong ngày thứ bảy để giảm tiết kiệm kinh phí chi trực và giải quyết không hiệu quả một số nơi và tuỳ theo từng nơi chứ không thể cào bằng tất cả các nơi để quy định trực không kết quả mang lại. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 23/01/2018 - 21 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin ghi nhận ý kiến của Anh/Chị , Sở sẽ tham mưu nội dung Anh/chị góp ý trong các kỳ họp sắp tới.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: trực ngày thứ bảy tại ubnd xã
 Nội dung câu hỏi:

công tác trực vào ngày thứ bảy tại ubnd xã để giải quyết tthc cho người dân nhưng kết quả hồ sơ giải quyết vào ngày thứ bảy không nhiều có tuần không có hồ sơ nào. vậy tây ninh không có tổng kết nghiêm cứu để quy định bố trí công chức trục cho phù hợp từng nơi hoặc có thể cho phép nghĩ trực tại ubnd xã trong một năm không có nhiều hồ sơ trong ngày thứ bảy để giảm tiết kiệm kinh phí chi trực và giải quyết không hiệu quả một số nơi và tuỳ theo từng nơi chứ không thể cào bằng tất cả các nơi để quy định trực không kết quả mang lại. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

công tác trực vào ngày thứ bảy tại ubnd xã để giải quyết tthc cho người dân nhưng kết quả hồ sơ giải quyết vào ngày thứ bảy không nhiều có tuần không có hồ sơ nào. vậy tây ninh không có tổng kết nghiêm cứu để quy định bố trí công chức trục cho phù hợp từng nơi hoặc có thể cho phép nghĩ trực tại ubnd xã trong một năm không có nhiều hồ sơ trong ngày thứ bảy để giảm tiết kiệm kinh phí chi trực và giải quyết không hiệu quả một số nơi và tuỳ theo từng nơi chứ không thể cào bằng tất cả các nơi để quy định trực không kết quả mang lại. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: