(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ phụ cấp đối với nhân viên cơ sở cai nghiện tự nguyện.
Người hỏi : Trường     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 30/11/2017 - 21 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 01/12/2017 - 13 Giờ 58 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho con hỏi vê chế độ phụ cấp đới với nhân viên cơ sở điều trị thay thế Methadone, theo con được biết thì theo luật lao động thương binh và xã hội thì phụ cấp 30% đối với ( dược, hành chánh, tư vấn) phụ cấp 70%( điều dưỡng, xét nghiệm). Nhưng trên thực tế tư vấn, dược , hành chánh đều trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân ( nghiện heroin, hiv , lao) mà chỉ được phụ cấp có 30% còn thấp hơn so với các Đơn vị y tế  khác như: trạm y tế (40%) …và theo như con được biết HĐND Tỉnh Đồng Nai đã có Nghị quyết số: 42/2016/NQ-HĐND, ngày 9 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức trợ cấp đặc thù đồi với công chức viên chức và người lao động tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh đồng nai. Trong Nghị quyết này tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ mức trợ cấp đặc thù là 2.000.000đ/người/tháng.

Kính mong Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh có thể hỗ trợ và quan tâm đến đời sống anh em trong cơ sở methadone ở tỉnh Tây Ninh như là Tỉnh Đồng Nai.

Cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     
Thời gian trả lời: 05/12/2017 - 09 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Công tác điều trị thay thế Methadone thuộc Ngành  Y tế quản lý, đề nghị đơn vị điều phối câu hỏi đến Sở Y tế Tây Ninh để được trả lời.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ phụ cấp đối với nhân viên cơ sở cai nghiện tự nguyện.
 Nội dung câu hỏi:

Cho con hỏi vê chế độ phụ cấp đới với nhân viên cơ sở điều trị thay thế Methadone, theo con được biết thì theo luật lao động thương binh và xã hội thì phụ cấp 30% đối với ( dược, hành chánh, tư vấn) phụ cấp 70%( điều dưỡng, xét nghiệm). Nhưng trên thực tế tư vấn, dược , hành chánh đều trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân ( nghiện heroin, hiv , lao) mà chỉ được phụ cấp có 30% còn thấp hơn so với các Đơn vị y tế  khác như: trạm y tế (40%) …và theo như con được biết HĐND Tỉnh Đồng Nai đã có Nghị quyết số: 42/2016/NQ-HĐND, ngày 9 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức trợ cấp đặc thù đồi với công chức viên chức và người lao động tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh đồng nai. Trong Nghị quyết này tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ mức trợ cấp đặc thù là 2.000.000đ/người/tháng.

Kính mong Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh có thể hỗ trợ và quan tâm đến đời sống anh em trong cơ sở methadone ở tỉnh Tây Ninh như là Tỉnh Đồng Nai.

Cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho con hỏi vê chế độ phụ cấp đới với nhân viên cơ sở điều trị thay thế Methadone, theo con được biết thì theo luật lao động thương binh và xã hội thì phụ cấp 30% đối với ( dược, hành chánh, tư vấn) phụ cấp 70%( điều dưỡng, xét nghiệm). Nhưng trên thực tế tư vấn, dược , hành chánh đều trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân ( nghiện heroin, hiv , lao) mà chỉ được phụ cấp có 30% còn thấp hơn so với các Đơn vị y tế  khác như: trạm y tế (40%) …và theo như con được biết HĐND Tỉnh Đồng Nai đã có Nghị quyết số: 42/2016/NQ-HĐND, ngày 9 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức trợ cấp đặc thù đồi với công chức viên chức và người lao động tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh đồng nai. Trong Nghị quyết này tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ mức trợ cấp đặc thù là 2.000.000đ/người/tháng.

Kính mong Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh có thể hỗ trợ và quan tâm đến đời sống anh em trong cơ sở methadone ở tỉnh Tây Ninh như là Tỉnh Đồng Nai.

Cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: