(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Công chức Nữ cấp xã CÓ BẦU MÀ KHÔNG SANH.
Người hỏi : Tống Hữu Vinh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Xã Biên Giới, Châu Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 30/11/2017 - 08 Giờ 19 phút     Ngày chuyển: 30/11/2017 - 14 Giờ 23 phút

Nội dung câu hỏi:

Nhà nước quy định về chế độ thai sản và nghỉ thai sản nhưng có một số xã khu vực biên giới như Thành Long, Hòa Hội, Hòa Thạnh, Biên Giới có số lượng lớn công chức Nữ có thai mà không có sanh. Tại sao lại vậy một người phụ nữ mag thai thì sao 9 tháng 10 ngày phải sanh mà ở đây công chức nữ của các xã này lại không có sanh nghĩa là sao? lý do khi báo sanh thì sẽ bị cắt tiền lương nên các công chức này không báo để được hưởng lương theo quy định gây ảnh hưởng đến nguồn ngân sách nhà nước thay vì bảo hiểm xã hội chi trả tiền thai sản cho công chức nữ. Vậy tôi xin đề nghị UBND huyện Châu Thành rà soát lại cán bộ công chức nữ tại các xã trên có thai mà không đẻ. có hướng xữ ly đối với những công chức này đồng thời xem xét lại Chủ tịch ủy ban biết mà vẫn để công chức nữ hưởng lương gây ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước. Mong UBND huyện sớm giải quyết và có hướng xử lý đối với những cán bộ công chức bao che.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 01/12/2017 - 16 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện trả lời nội dung này như sau: 

Nội dung nêu chung chung, chúng tôi không có cơ sở để xác minh trường hợp trên. UBND huyện đang tham mưu văn bản đề nghị các xã biên giớii thực hiện nghiêm túc Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014 QH 13 và Nghị định 115/15/NĐ-CP. nếu phát hiện trường hợp sai phạm UBND huyện xử lý nghiêm


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Công chức Nữ cấp xã CÓ BẦU MÀ KHÔNG SANH.
 Nội dung câu hỏi:

Nhà nước quy định về chế độ thai sản và nghỉ thai sản nhưng có một số xã khu vực biên giới như Thành Long, Hòa Hội, Hòa Thạnh, Biên Giới có số lượng lớn công chức Nữ có thai mà không có sanh. Tại sao lại vậy một người phụ nữ mag thai thì sao 9 tháng 10 ngày phải sanh mà ở đây công chức nữ của các xã này lại không có sanh nghĩa là sao? lý do khi báo sanh thì sẽ bị cắt tiền lương nên các công chức này không báo để được hưởng lương theo quy định gây ảnh hưởng đến nguồn ngân sách nhà nước thay vì bảo hiểm xã hội chi trả tiền thai sản cho công chức nữ. Vậy tôi xin đề nghị UBND huyện Châu Thành rà soát lại cán bộ công chức nữ tại các xã trên có thai mà không đẻ. có hướng xữ ly đối với những công chức này đồng thời xem xét lại Chủ tịch ủy ban biết mà vẫn để công chức nữ hưởng lương gây ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước. Mong UBND huyện sớm giải quyết và có hướng xử lý đối với những cán bộ công chức bao che.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nhà nước quy định về chế độ thai sản và nghỉ thai sản nhưng có một số xã khu vực biên giới như Thành Long, Hòa Hội, Hòa Thạnh, Biên Giới có số lượng lớn công chức Nữ có thai mà không có sanh. Tại sao lại vậy một người phụ nữ mag thai thì sao 9 tháng 10 ngày phải sanh mà ở đây công chức nữ của các xã này lại không có sanh nghĩa là sao? lý do khi báo sanh thì sẽ bị cắt tiền lương nên các công chức này không báo để được hưởng lương theo quy định gây ảnh hưởng đến nguồn ngân sách nhà nước thay vì bảo hiểm xã hội chi trả tiền thai sản cho công chức nữ. Vậy tôi xin đề nghị UBND huyện Châu Thành rà soát lại cán bộ công chức nữ tại các xã trên có thai mà không đẻ. có hướng xữ ly đối với những công chức này đồng thời xem xét lại Chủ tịch ủy ban biết mà vẫn để công chức nữ hưởng lương gây ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước. Mong UBND huyện sớm giải quyết và có hướng xử lý đối với những cán bộ công chức bao che.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: