(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ thai sản dành cho viên chức trong ngành Y tế
Người hỏi : Lê ÁNh Tuyết     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thành, Tây Ninh.
Ngày hỏi: 30/11/2017 - 07 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 30/11/2017 - 07 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là nhân viên y tế ở trạm y tế xã, bảo hiểm xã hội cho tôi xin hỏi chế độ thai sản dành cho viên chức như thế nào nếu là sinh mổ, và chế độ hưởng trợ cấp thai sản được tính ra sao. Bậc lương của tôi ở thời điểm 4/2017 là 2.06 còn hiện tại bậc lương của tôi là 2.26. xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 07/12/2017 - 10 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

   Sở Y tế có nhận được câu hỏi của bạn liên quan đến chế độ trợ cấp thai sản, theo quy định của Luật BHXH người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị có tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ trợ cấp thai sản theo quy định. 

   Hiện nay bạn đang là viên chức công tác tại Trạm Y tế xã, do đó để biết chi tiết cụ thể bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận Tổ chức của Trung tâm Y tế để được hướng dẫn cụ thể thêm.

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ thai sản dành cho viên chức trong ngành Y tế
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là nhân viên y tế ở trạm y tế xã, bảo hiểm xã hội cho tôi xin hỏi chế độ thai sản dành cho viên chức như thế nào nếu là sinh mổ, và chế độ hưởng trợ cấp thai sản được tính ra sao. Bậc lương của tôi ở thời điểm 4/2017 là 2.06 còn hiện tại bậc lương của tôi là 2.26. xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là nhân viên y tế ở trạm y tế xã, bảo hiểm xã hội cho tôi xin hỏi chế độ thai sản dành cho viên chức như thế nào nếu là sinh mổ, và chế độ hưởng trợ cấp thai sản được tính ra sao. Bậc lương của tôi ở thời điểm 4/2017 là 2.06 còn hiện tại bậc lương của tôi là 2.26. xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: