(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thủ tục cấp độ 3
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/11/2017 - 17 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 30/11/2017 - 07 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

quyền sử dụng đất cha cho con, tôi muốn nộp hồ sơ     tại buu chính huyện châu thành hoặc buu chính cử người đến nhà tôu nhận hồ sơ đi nộp thay tôi tại bộ phận một cửa huyện châu thành được không. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 30/11/2017 - 09 Giờ 26 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện đã triển khai với Bưu điện huyện Châu Thành trong tháng 12/2017 triển khai dịch vụ bưu chính công ích

quý ông bà muốn sử dụng dịch vụ công ích có thể uỷ quyền cho nhân viên bưu điện nộp hồ sơ, đóng thuế và hoàn thiện hồ sơ,...

trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thủ tục cấp độ 3
 Nội dung câu hỏi:

quyền sử dụng đất cha cho con, tôi muốn nộp hồ sơ     tại buu chính huyện châu thành hoặc buu chính cử người đến nhà tôu nhận hồ sơ đi nộp thay tôi tại bộ phận một cửa huyện châu thành được không. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

quyền sử dụng đất cha cho con, tôi muốn nộp hồ sơ     tại buu chính huyện châu thành hoặc buu chính cử người đến nhà tôu nhận hồ sơ đi nộp thay tôi tại bộ phận một cửa huyện châu thành được không. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: