(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xét tuyển đặc cách viên chức ngành y
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 29/11/2017 - 08 Giờ 43 phút     Ngày chuyển: 30/11/2017 - 07 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi có 1 câu hỏi, xin được nhờ chuyển đến bộ phận liên quan trả lời giúp tôi.

Tôi là điều dưỡng TH, đang công tác theo diện hợp đồng có thời hạn tại 1 cơ sở y tế công lập thuộc huyện Châu Thành. Từ khi hợp đồng làm việc đến nay đã trên 36 tháng, và 2 năm liên tiếp tôi được khen thưởng giấy khen của Sở Y tế.

Theo Thông tư số: 15/2012/TT-BNVTHÔNG TƯ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưng đối với viên chức

"Điều 7. Điều kiện xét tuyển đặc cách

1. Căn cứ nhu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP đối với các trường hợp sau:

a) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 3tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng"

 

Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi vậy có được xét tuyển đặc cách không?

Xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 04/12/2017 - 09 Giờ 32 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Y tế có nhận câu hỏi của bạn liên quan đến xét tuyển đặc cách viên chức, về nội dung này Sở Y tế có ý kiến như sau: hiện nay việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Sở Y tế thực hiện theo Kế hoạch đã được sự phê duyệt của Sở Nội vụ thông qua hình thức thi tuyển, căn cứ theo kết quả thi tuyển để làm cơ sở tuyển dụng viên chức vào làm việc theo vị trí việc làm, do đó không thực hiện xét tuyển đặc cách. Các hợp đồng mà các cá nhân ký với các đơn vị để làm việc là dạng hợp đồng ngắn hạn, hợp đồng làm việc trong thời gian chờ đợt thi tuyển. 

Cá nhân có thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Bộ phận Tổ chức của đơn vị hoặc Phòng Tổ chức cán bộ Sở để được hướng dẫn rõ thêm.
 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xét tuyển đặc cách viên chức ngành y
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi có 1 câu hỏi, xin được nhờ chuyển đến bộ phận liên quan trả lời giúp tôi.

Tôi là điều dưỡng TH, đang công tác theo diện hợp đồng có thời hạn tại 1 cơ sở y tế công lập thuộc huyện Châu Thành. Từ khi hợp đồng làm việc đến nay đã trên 36 tháng, và 2 năm liên tiếp tôi được khen thưởng giấy khen của Sở Y tế.

Theo Thông tư số: 15/2012/TT-BNVTHÔNG TƯ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưng đối với viên chức

"Điều 7. Điều kiện xét tuyển đặc cách

1. Căn cứ nhu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP đối với các trường hợp sau:

a) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 3tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng"

 

Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi vậy có được xét tuyển đặc cách không?

Xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi có 1 câu hỏi, xin được nhờ chuyển đến bộ phận liên quan trả lời giúp tôi.

Tôi là điều dưỡng TH, đang công tác theo diện hợp đồng có thời hạn tại 1 cơ sở y tế công lập thuộc huyện Châu Thành. Từ khi hợp đồng làm việc đến nay đã trên 36 tháng, và 2 năm liên tiếp tôi được khen thưởng giấy khen của Sở Y tế.

Theo Thông tư số: 15/2012/TT-BNVTHÔNG TƯ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưng đối với viên chức

"Điều 7. Điều kiện xét tuyển đặc cách

1. Căn cứ nhu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP đối với các trường hợp sau:

a) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 3tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng"

 

Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi vậy có được xét tuyển đặc cách không?

Xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: