(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Ý KIẾN NHO NHỎ CỦA PHỤ HUYNH TRƯỜNG 19/5 HÒA THÀNH
Người hỏi : Nguyễn Thị Thu     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: HOA THANH
Ngày hỏi: 29/11/2017 - 08 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 30/11/2017 - 07 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO PHÒNG GD VÀ ĐT HÒA THÀNH

Tôi là phụ huynh có con em học tại trường mg 19/5. Xin có ý kiến như sau:

- Phụ huynh đóng tiền ăn cho học sinh trễ bà thủ quỹ 19/5 điện thoại lúc 7-8 giờ tối vậy có đúng không? tôi nghĩ làm việc giống như đòi nợ thuê.

- Thái độ đòi tiền của bà thủ quỹ rất hóng hách, hách dịch, tôi nghĩ bà này gia đình chắc làm quan to lắm nên ai cũng sợ, kể cả giáo viên cũng sợ luôn. Tôi nhiều lần góp ý với bà hiệu trưởng nhưng bà này cũng làm ngơ ( tôi nghĩ bà hiệu trưởng này càng sợ và binh vực cô này nhiều hơn).

Xin phòng hảy xem xét và điều chỉnh tư cách thái độ của cô thủ quỹ trường 19/5. Nếu không tin thì phòng GD có thể lấy ý kiến phụ huynh, 100 % phụ huynh sẽ nói cô này hóng hách và hách dịch, tôi nghĩ lính thì phải giống thủ trưởng, 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 22/12/2017 - 11 Giờ 58 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện ghi nhận ý kiến này và giao Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và có biện pháp xử lý theo qui định.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Ý KIẾN NHO NHỎ CỦA PHỤ HUYNH TRƯỜNG 19/5 HÒA THÀNH
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO PHÒNG GD VÀ ĐT HÒA THÀNH

Tôi là phụ huynh có con em học tại trường mg 19/5. Xin có ý kiến như sau:

- Phụ huynh đóng tiền ăn cho học sinh trễ bà thủ quỹ 19/5 điện thoại lúc 7-8 giờ tối vậy có đúng không? tôi nghĩ làm việc giống như đòi nợ thuê.

- Thái độ đòi tiền của bà thủ quỹ rất hóng hách, hách dịch, tôi nghĩ bà này gia đình chắc làm quan to lắm nên ai cũng sợ, kể cả giáo viên cũng sợ luôn. Tôi nhiều lần góp ý với bà hiệu trưởng nhưng bà này cũng làm ngơ ( tôi nghĩ bà hiệu trưởng này càng sợ và binh vực cô này nhiều hơn).

Xin phòng hảy xem xét và điều chỉnh tư cách thái độ của cô thủ quỹ trường 19/5. Nếu không tin thì phòng GD có thể lấy ý kiến phụ huynh, 100 % phụ huynh sẽ nói cô này hóng hách và hách dịch, tôi nghĩ lính thì phải giống thủ trưởng, 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO PHÒNG GD VÀ ĐT HÒA THÀNH

Tôi là phụ huynh có con em học tại trường mg 19/5. Xin có ý kiến như sau:

- Phụ huynh đóng tiền ăn cho học sinh trễ bà thủ quỹ 19/5 điện thoại lúc 7-8 giờ tối vậy có đúng không? tôi nghĩ làm việc giống như đòi nợ thuê.

- Thái độ đòi tiền của bà thủ quỹ rất hóng hách, hách dịch, tôi nghĩ bà này gia đình chắc làm quan to lắm nên ai cũng sợ, kể cả giáo viên cũng sợ luôn. Tôi nhiều lần góp ý với bà hiệu trưởng nhưng bà này cũng làm ngơ ( tôi nghĩ bà hiệu trưởng này càng sợ và binh vực cô này nhiều hơn).

Xin phòng hảy xem xét và điều chỉnh tư cách thái độ của cô thủ quỹ trường 19/5. Nếu không tin thì phòng GD có thể lấy ý kiến phụ huynh, 100 % phụ huynh sẽ nói cô này hóng hách và hách dịch, tôi nghĩ lính thì phải giống thủ trưởng, 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: