(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về việc xét chuyển ngạch từ chuyên viên cao đẳng lên chuyên viên đại học
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 01205965033     Email: phuchtn205qt031@gmail.com     Địa chỉ: Trường Tây, Hòa Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 25/02/2014 - 22 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 26/02/2014 - 08 Giờ 31 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào các anh/chị!

Cho tôi hỏi hiện tại tôi là công chức cấp huyện, đang công tác tại 01/12 phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện Hòa Thành. Năm 2007, tôi thi tuyển công chức ngạch chuyên viên cao đẳng chung đề thi với chuyên viên đại học và được Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng và cho tôi hưởng lương ngạch chuyên viên 01a.003 (chuyên viên cao đẳng), thời gian qua, tôi tham gia học đại học và hiện tại tôi đã có bằng đại học. Vậy cho hỏi tôi có được nộp hồ sơ chuyển ngạch hay không? Hay phải chờ thi chuyển ngạch từ chuyên viên 01a.003 lên chuyên viên đại học 01.003. Được biết, bạn tôi cũng giống trường hợp như tôi, hiện đang làm bên Khối Đảng của huyện Hòa Thành nhưng đã được chuyển ngạch không cần thi tuyển, trong quyết định có căn cứ vào Nghị định 24/2010/NĐ-CP và Thông tư 02/2007/TT-BNV. Vậy xin hỏi trường hợp của tôi như thế nào? Tôi có liên hệ với Phòng Nội vụ của huyện thì được biết là tạm ngưng chờ văn bản, thông tư, hướng dẫn gì đó? Khi tôi hỏi văn bản nào ngưng thì được trả lời là Sở Nội vụ nói chứ không có văn bản cụ thể nào yêu cầu huyện ngưng? Thiết nghĩ trường hợp của tôi giải quyết chưa thỏa đáng, nếu không cho chuyển ngạch từ 01a.003 lên 01.003 thì phải cung cấp cho tôi văn bản nào liên quan, chứng minh được tạm ngưng không cho chuyển ngạch trong trường hợp này.

Rất mong được sự trả lời thỏa đáng, thuyết phục của mọi người. Trân trọng cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 26/02/2014 - 08 Giờ 46 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, Trường hợp của bạn chờ có thông báo thi chuyển ngạch bạn nên  theo dõi trên các kênh Báo, Đài, Website của tỉnh (tayninh.gov.vn), Website của Sở Nội vụ (sonoivu.tayninh.gov.vn) để nắm thông tin chính xác về thi chuyển ngạch bạn nha.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ  ( 066.3822414)


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về việc xét chuyển ngạch từ chuyên viên cao đẳng lên chuyên viên đại học
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào các anh/chị!

Cho tôi hỏi hiện tại tôi là công chức cấp huyện, đang công tác tại 01/12 phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện Hòa Thành. Năm 2007, tôi thi tuyển công chức ngạch chuyên viên cao đẳng chung đề thi với chuyên viên đại học và được Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng và cho tôi hưởng lương ngạch chuyên viên 01a.003 (chuyên viên cao đẳng), thời gian qua, tôi tham gia học đại học và hiện tại tôi đã có bằng đại học. Vậy cho hỏi tôi có được nộp hồ sơ chuyển ngạch hay không? Hay phải chờ thi chuyển ngạch từ chuyên viên 01a.003 lên chuyên viên đại học 01.003. Được biết, bạn tôi cũng giống trường hợp như tôi, hiện đang làm bên Khối Đảng của huyện Hòa Thành nhưng đã được chuyển ngạch không cần thi tuyển, trong quyết định có căn cứ vào Nghị định 24/2010/NĐ-CP và Thông tư 02/2007/TT-BNV. Vậy xin hỏi trường hợp của tôi như thế nào? Tôi có liên hệ với Phòng Nội vụ của huyện thì được biết là tạm ngưng chờ văn bản, thông tư, hướng dẫn gì đó? Khi tôi hỏi văn bản nào ngưng thì được trả lời là Sở Nội vụ nói chứ không có văn bản cụ thể nào yêu cầu huyện ngưng? Thiết nghĩ trường hợp của tôi giải quyết chưa thỏa đáng, nếu không cho chuyển ngạch từ 01a.003 lên 01.003 thì phải cung cấp cho tôi văn bản nào liên quan, chứng minh được tạm ngưng không cho chuyển ngạch trong trường hợp này.

Rất mong được sự trả lời thỏa đáng, thuyết phục của mọi người. Trân trọng cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào các anh/chị!

Cho tôi hỏi hiện tại tôi là công chức cấp huyện, đang công tác tại 01/12 phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện Hòa Thành. Năm 2007, tôi thi tuyển công chức ngạch chuyên viên cao đẳng chung đề thi với chuyên viên đại học và được Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng và cho tôi hưởng lương ngạch chuyên viên 01a.003 (chuyên viên cao đẳng), thời gian qua, tôi tham gia học đại học và hiện tại tôi đã có bằng đại học. Vậy cho hỏi tôi có được nộp hồ sơ chuyển ngạch hay không? Hay phải chờ thi chuyển ngạch từ chuyên viên 01a.003 lên chuyên viên đại học 01.003. Được biết, bạn tôi cũng giống trường hợp như tôi, hiện đang làm bên Khối Đảng của huyện Hòa Thành nhưng đã được chuyển ngạch không cần thi tuyển, trong quyết định có căn cứ vào Nghị định 24/2010/NĐ-CP và Thông tư 02/2007/TT-BNV. Vậy xin hỏi trường hợp của tôi như thế nào? Tôi có liên hệ với Phòng Nội vụ của huyện thì được biết là tạm ngưng chờ văn bản, thông tư, hướng dẫn gì đó? Khi tôi hỏi văn bản nào ngưng thì được trả lời là Sở Nội vụ nói chứ không có văn bản cụ thể nào yêu cầu huyện ngưng? Thiết nghĩ trường hợp của tôi giải quyết chưa thỏa đáng, nếu không cho chuyển ngạch từ 01a.003 lên 01.003 thì phải cung cấp cho tôi văn bản nào liên quan, chứng minh được tạm ngưng không cho chuyển ngạch trong trường hợp này.

Rất mong được sự trả lời thỏa đáng, thuyết phục của mọi người. Trân trọng cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: